Cristin-prosjekt-ID: 409600
Sist endret: 16. desember 2014, 12:33

Cristin-prosjekt-ID: 409600
Sist endret: 16. desember 2014, 12:33
Prosjekt

Identifikasjon av ukjente metabolitter i biologiske væsker

prosjektleder

Katja Benedikte Prestø Elgstøen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Analytisk kjemi

Emneord

Metabolomikk • Massespektrometri • Analytisk kjemi • Kromatografi

HRCS-helsekategori

 • Medfødte lidelser

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1.4 Metodologi og målinger

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
67238725
Sted
Per Ola Rønning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2012 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Identifikasjon av ukjente metabolitter i biologiske væsker

Sammendrag

Ved hjelp av spektroskopiske og kromatografiske data tas det sikte på å utvikle metodikk for å identifisere ukjente metabolitter som dukker opp i biologiske prøver. Disse metabolittene kan ha diagnostisk verdi, dvs. gi en indikajson på pasienters helsetilstand.

Vitenskapelig sammendrag

Ved hjelp av spektroskopiske og kromatografiske data tas det sikte på å utvikle metodikk for å identifisere ukjente metabolitter som dukker opp i biologiske prøver. Disse metabolittene kan ha diagnostisk verdi, dvs. gi en indikajson på pasienters helsetilstand

Metode

Kromatografiske og spektrometriske teknikker som GC-MS, LC-MS og optisk spektrofotometri

Utstyr

Kromatografisk og spektrofotometrisk instrumentering

prosjektdeltakere

prosjektleder

Katja Benedikte Prestø Elgstøen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Per Ola Rønning

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for maskin, elektronikk og kjemi ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 2 av 2