Cristin-prosjekt-ID: 409605
Sist endret: 26. januar 2015, 14:52

Cristin-prosjekt-ID: 409605
Sist endret: 26. januar 2015, 14:52
Prosjekt

Lydfiler som redskaper til forbedring av sangferdigheter del 1 - Utvikling av materiale (2012 – 2013)

prosjektleder

Anne Kristine Wallace Turøy
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Musikkpedagogikk • Musikkvitenskap

Emneord

sangferdigheter • lydfiler

Kategorier

Prosjektkategori

  • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2012 Slutt: 31. juli 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lydfiler som redskaper til forbedring av sangferdigheter del 1 - Utvikling av materiale (2012 – 2013)

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet handler om å bedre sangferdigheter hos voksne studenter gjennom å utvikle arbeidsredskap som kan være hensiktsmessig, og å prøve ut disse arbeidsredskapene i samspill med brukerne. Grunnlagsmaterialet er individuelle innspillinger av selvvalgte sanger (eksamensinnspillinger) fra 6 klasser på førskolelærerstudiet våren 2012 og 2013. Gjennom analyse av materialet, samt bruk av prinsipper fra Kodalys musikkpedagogikk er det utviklet kriterier for enkle sanger. Det er deretter foretatt et utvalg av sanger som svarer til kriteriene, og disse er framstilt i et progressivt utvalg og spilt inn som lydfiler med henholdsvis kvinne- og mannsstemme. Lydfilene er deretter gjort tilgjengelig som støtte for egenøving for et nytt kull studenter.

Metode

Analyse av innspilte lydfiler fra studenter. Innspilling av nye lydfiler for selvstudium. Ny evaluering av lydfiler fra studenter og analyse av et utvalg av disse.

Tittel

Soundfiles as tools for improving poor pitch singing - part 1: Developing tools (2012 – 2013)

Vitenskapelig sammendrag

The project aims at improving singing skills with adult students by developing appropriate tools for self practice in collaboration with the user group. By analyzing individual student recordings (singing exam) from 6 classes at the preschool teacher program and applying principles from Kodaly’s music pedagogy, criterias for songs that are easy to sing has been developed, and songs matching these criterias have been recorded with male and female voice and made available to new student groups as helping aids for individual practice.

Metode

Analysis of recorded soundfiles from students. Recording of new soundfiles for self practice. New assessment of student sound files (exam recordings) and analysis of a selection of these sound files.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Kristine Wallace Turøy

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1