Cristin-prosjekt-ID: 409909
Sist endret: 20. februar 2015, 15:18

Cristin-prosjekt-ID: 409909
Sist endret: 20. februar 2015, 15:18
Prosjekt

Videosekvensar - praksismøte og lærarprofesjonalitet.

prosjektleder

Solveig Kalgraf
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2012 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Videosekvensar - praksismøte og lærarprofesjonalitet.

Populærvitenskapelig sammendrag

Ei evalueringsstudie. Bruk av videosekvensar og medfølgjande arbeidsoppgåver som undervisningsmiddel på veiledarstudie for praksislærarar og for studentar før/etter praksis.

Metode

Observasjonar av praksismøte. Utarbeiding av manuskript. Produksjon av videosekvensar med bruk av skodespelarar. Evalureringsstudie: Utprøving av bruk av videosekvensar med ulike aktørgrupper: Lærarutdannarar på høgskolen og studentar.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Solveig Kalgraf

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

May Britt Revheim Brekke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Videosekvenser: Samtaler om gjennomført undervisning i praksis.

Kalgraf, Solveig; Brekke, May Britt Revheim. 2014, HVLAnnet produkt
1 - 1 av 1