Cristin-prosjekt-ID: 410252
Sist endret: 29. september 2014, 10:16

Cristin-prosjekt-ID: 410252
Sist endret: 29. september 2014, 10:16
Prosjekt

Et løft for læring

prosjektleder

Anne Kristoffersen Kostøl
ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2013 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Et løft for læring

Vitenskapelig sammendrag

Et løft for læring er et felles endrings- og utviklingsprosjekt i Østre Toten kommune der alle barnehager, barneskoler og PP-tjenesten deltar. Målet er å styrke de ansattes kompetanse for å gi barn og unge et best mulig utgangspunkt for videre læring. SePU, Høgskolen i Hedmark, er faglig ansvarlig for prosjektet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Kristoffersen Kostøl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Innlandet

Kjersti Sørmoen Håland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Christina Elde Mølstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

Inger Vigmostad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
1 - 4 av 4