Cristin-prosjekt-ID: 410736
Sist endret: 11. november 2013, 12:38

Cristin-prosjekt-ID: 410736
Sist endret: 11. november 2013, 12:38
Prosjekt

Haicos glasurarkiv

prosjektleder

Haico Nitzsche
ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2012 Slutt: 31. august 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Haicos glasurarkiv

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet går ut på å utvikle en database for keramisk glasur med søkekriterier (temperatur, transparent/opak, reduksjon/oksidasjon, blank/matt, bruksglasur/kunstglasur, inne/ute (frostsikker)), og å legge inn alle bestående glasurer med resept og brenningskommentar og fotografier. Deretter vil vi sortere alle prøver i skap, slik at de er ordnet etter temperatur, navn og nummer så man kan se og føle på dem i virkeligheten. Det gjenstår også å lage silketrykkprøver av omtrent halvparten av fargene Kunsthøgskolen har tilgjengelig, og å trykke og brenne disse til et arkiv. Disse planlegges montert på vegg i silketrykkrommet som et visuelt arkiv. - Arkivet tar utgangspunkt i prøver Haico Nitzsche har samlet gjennom snart femti år som aktiv keramisk kunstner, og senere lærer ved Kunsthøgskolen i Oslo. Prosjektet har stor verdi som kunnskapsarkiv basert på åresvis med forskning på glasurfeltet. Ved realisering vil Kunsthøgskolen besitte et unikt arkiv for senere undervisning, kunstnerisk produksjon og kunstnerisk utviklingsarbeid.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Inaktiv cristin-person

Haico Nitzsche

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1