Cristin-prosjekt-ID: 411053
Sist endret: 19. februar 2021 08:18

Cristin-prosjekt-ID: 411053
Sist endret: 19. februar 2021 08:18
Prosjekt

Etikk, sosiale medier og lærerutdanning/Ethics, social media and teacher education

prosjektleder

Brita Bjørkelo
ved Politihøgskolen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Politihøgskolen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Organisasjonspsykologi • Allmennpedagogikk

Emneord

Profesjonsutdanning • Sosiale medier • Profesjonsetikk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. juli 2010 Slutt: 1. januar 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Etikk, sosiale medier og lærerutdanning/Ethics, social media and teacher education

Sammendrag

Datainnsamlingen til del 1 av prosjektet ble finansiert med såkornmidler tildelt forskningsgruppen "Digitale Læringsfellesskap" av det psykologiske fakultet, UiB. Dataene til del 1 eies av UiB og UiB er databehandler for del 1. Datainnsamlingene til del 2 og 3 ble finansiert og eies av PHS. PHS er databehandler for del 2 og 3.

Populærvitenskapelig sammendrag

Bruk av sosiale medium i skulen er hyppig diskutert i media. Nokon lærarar har kasta seg utpå Facebook-bølgja og integrert mediet i undervisninga med ynskje om å møte elevane på deira arena. Eit viktig spørsmål er om det er slik at lærar-elevkommunikasjonen bør, skal eller må skje via sosiale medium. Per i dag eksisterer det i svært liten grad retningslinjer for korleis lærarane skal bruka dette «utvida klasserommet».

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet er den norske delen av et internasjonalt samarbeidsprosjekt initiert av førsteamanuensis Brita Bjørkelo og Ph.d kandidat Zoe Morris ved Monash University, Melbourne i Australia (http://www.uib.no/fg/dlc/prosjekter/etikk-sosiale-media-og-laerarutdanning). Prosjektleder Bjørkelo er tilknyttet Politihøgskolen (PHS) og var tidligere tilknyttet Institutt for pedagogikk, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen (UiB). De øvrige prosjektdeltakerne er tilknyttet UiB (Ingrid Helleve) og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH, Aslaug Grov Almås). Alle prosjektmedlemmene er tidligere medlemmer av forskningsgruppen "Digitale Læringsfellesskap", Institutt for pedagogikk, Det psykologiske fakultet, UiB.

De overordende forskningsspørsmålene er:

Hvordan lærerstudenter opplever de etiske aspektene ved bruk av Facebook? og Hvordan lærerstudenter håndterer kombinasjonen av privat informasjon gjennom sosiale nettverk i deres profesjonelle utvikling som kommende lærere?

Prosjektet har også målsetting om å sammenligne erfaringer fra norske lærerstudenter med lignende studentgrupper fra Australia.

Metode

Prosjektet består av i alt 3 deler hvor et utvalg norske lærarstudenter (n=475) fra lærerutdanninger i hele Norge følges over tid med målinger i 2011, 2012/2013 og 2013.


Del 1 var en papirbasert spørreundersøkelse, del 2 fulgte deltagerne opp med et webbasert spørreskjema og del 3 fulgte opp en del av deltagerne med intervju.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Brita Bjørkelo

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Politihøgskolen

Ingrid Helleve

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Bergen

Aslaug Grov Almås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Becoming a professional digital competent teacher.

Helleve, Ingrid; Almås, Aslaug Grov; Bjørkelo, Brita. 2019, Professional Development in Education. PHS, UIB, HVLVitenskapelig artikkel

Becoming a teacher in the digital area.

Almås, Aslaug Grov; Helleve, Ingrid; Bjørkelo, Brita. 2018, NERA 2018. PHS, HVL, UIBVitenskapelig foredrag

From private to professional: A longitudinal study of SNS use.

Bjørkelo, Brita; Helleve, Ingrid; Almås, Aslaug Grov. 2017, NERA 2017. PHS, HVL, UIBVitenskapelig foredrag

Etikk, sosiale medier og lærerutdanning.

Almås, Aslaug Grov; Bjørkelo, Brita; Helleve, Ingrid. 2014, Nasjonale rådgiverkonferanse i Haugesund. PHS, UIB, HVLFaglig foredrag

Etikk, lærarutdanning og sosiale medier.

Almås, Aslaug Grov; Helleve, Ingrid. 2014, Utdanningsmessa i Rogaland 2014. . UIB, HVLFaglig foredrag
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »