Cristin-prosjekt-ID: 411262
Sist endret: 27. oktober 2015 07:53

Cristin-prosjekt-ID: 411262
Sist endret: 27. oktober 2015 07:53
Prosjekt

Stethoscope and Hand Held Echocardiography (STETHEC)

prosjektleder

Vidar de Bourg Ruddox
ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF
 • Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2011 Slutt: 31. august 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Stethoscope and Hand Held Echocardiography (STETHEC)

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet er et tillegg til HÅHEKK undersøkelsen som utføres ved SiV Tønsberg, her med vaktgående leger i utdannelsesstilling ved medisinsk avdeling i akuttmottak på et sykehus uten kardiologisk bakvaktsordning. Tradisjonelt har ultralydundersøkelser av hjertet blitt utført av hjertespesialister på dagtid med store, tunge maskiner i egne lokaler. I de senere år er det produsert "håndholdte" apparater i laptop-format som har vært benyttet i akuttmottak. Nylig har man fremstilt et ultralydapparat på størrelse med en mobiltelefon (Vscan™, GE, Horten) som kan bæres i frakkelommen og representere et forbedret stetoskop på vakt. Hensikten med dette prosjektet er for det første å se om medisinstudenter med begrenset klinisk erfaring og trening i ultralyd vil få flere informasjoner ved et slikt apparat i forhold til klinisk undersøkelse og et stetoskop, og å sammenligne deres ultralydundersøkelser med vanlig ekkokardiografi gjort av øvet personell. Dette for å supplere funn i HÅHEKK.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Vidar de Bourg Ruddox

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Thor Edvardsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kardiologisk avdeling ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kardiologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF

Erlend Aune

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Jan Erik Otterstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Sebastian Sarvari

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kardiologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Brief Group Training of Medical Students in Focused Cardiac Ultrasound May Improve Diagnostic Accuracy of Physical Examination.

Stokke, Thomas Muri; Ruddox, Vidar; Sarvari, Sebastian Imre; Otterstad, Jan Erik; Aune, Erlend; Edvardsen, Thor. 2014, Journal of the American Society of Echocardiography. VESTFOLD, UIO, OUSVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1