Cristin-prosjekt-ID: 411805
Sist endret: 4. desember 2014, 13:50

Cristin-prosjekt-ID: 411805
Sist endret: 4. desember 2014, 13:50
Prosjekt

Utvikling av felles undervisningsmateriale (Herzen-HiOA)

prosjektleder

Tatjana Radanovic Felberg
ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2013 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling av felles undervisningsmateriale (Herzen-HiOA)

Vitenskapelig sammendrag

Dette et pilotprosjekt som skal utføres i samarbeid mellom Herzen State Pedagogical University of Russia (Herzen) og HiOA. Pilotprosjektet har to delmål:1. utvikling av felles undervisningsmateriale med tanke på å internasjonalisere programplaner både på HiOA og på Herzen• siden begge institusjoner har gode erfaringer med nettbasert undervisning ønsker vi å utvikle video-forelesninger som er pensumrelevante. Ved tolkeutdanning har vi Tolke- og oversetterfagets historie som tar utgangspunkt i litteratur på engelsk (det finnes veldig lite på norsk) og dermed er dominert av vestlige kilder. Målet er å utvikle en video-forelesning «History of translation and interpreting in Russia – a short overview» som kan brukes som pensum på HiOA. • Tolking i offentlig sektor i Norge er et fagområde i utvikling med både tolkeutdanning, autorisasjon i tolking, tolkeregister og tolkebrukeropplæring. Norges erfaringer ser ut til å være nyttige internasjonalt. Derfor har vi planlagt å utvikle en video-forelesning «Interpreting in the public sector in Norway» som vil brukes som pensum på Herzen. Video-forelesningene skal oversettes til russisk/norsk og tekstes. • Russisk er et meget aktuelt tolkespråk i Norge og som HiOA har gitt tilbud i ved flere anledninger. Ettersom rollespill/øvelsestekster er et viktig element i undervisningen er vi avhengige av å ha gode, relevante og oppdaterte tekster både på norsk og på russisk. Samarbeidet med Herzen vil bidra til å oppdatere vår database av rollespill/tekster på russisk.2. Utarbeidelse av felles forskningsprosjektera. Tolking i offentlig sektor i Norge er et fagområde som utvikles i tråd med samfunnets behov for profesjonelle tolker i et stadig skiftende antall språk. Det er blitt utarbeidet flere rapporter som kartlegger hovedproblemstillinger innen tolking i offentlig sektor i Norge og HiOAs ansatte publiserer regelmessig på dette området både nasjonalt og internasjonalt. Herzen ønsker å gjennomføre en undersøkelse om bruk av tolk i offentlig sektor i St. Petersburg og har etterlyst mer informasjon om våre erfaringer. De har også invitert tolkeutdanningen til å bidra med publikasjoner i deres fagblader. Dette prosjektet er ment å bidra til å presisere mulige felles interesser gjennom utarbeidelse av en skisse til et felles forskningsprosjekt.

Metode

Utarbeidelse av videoforedrag.

Utstyr

Kamera

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tatjana Radanovic Felberg

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Et bidrag til historien om tolking i offentlig sektor i Norge.

Felberg Radanovic, Tatjana ; Susanna, Calvert; Eirik, Ingebricson. 2014, OSLOMETDokumentar
1 - 1 av 1