Cristin-prosjekt-ID: 411854
Sist endret: 21. januar 2015 23:15

Cristin-prosjekt-ID: 411854
Sist endret: 21. januar 2015 23:15
Prosjekt

Mammografi - adgang og bruk

prosjektleder

Ursula-Georgine Småland Goth
ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsmedisin, sosialmedisin • Andre helsefag

Emneord

Kjønn og pasient/klientforskning • Migrasjonshelse • Folkehelse • Kulturelt mangfold • Helsetjenesteforskning • Epidemiologi • Mammografiscreening

HRCS-helsekategori

 • Kreft

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære
 • 8.1 Organisering og levering av tjenester

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
95965969
Sted
Ursula Småland Goth

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2013 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mammografi - adgang og bruk

Vitenskapelig sammendrag

Breast cancer is a significant cause of morbidity and mortality among women in Europe. Ethnic minorities have lower rates of breast cancer, but their cancers are discovered at a later stage, giving worse prognosis and higher mortality rates.
This article discusses whether breast screening programmes in European countries offer the same benefits to women from all ethnic groups. We examine access and availability of screening programmes and whether understandable information about screening is available to immigrant women. Keywords: mammography, empowerment, immigrant, equitable health services.

Metode


A questionnaire was constructed regarding breast cancer screening and any special consideration given to immigrant women in screening programmes. The Norwegian Cancer Registry provided a list of European cancer screening programmes, and structured phone interviews were made with local informants and coordinators of screening programs within Europe.

Tittel

Mammography - accessibility and utilization

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ursula-Georgine Småland Goth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Heidi Lyshol

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helse og ulikhet ved Folkehelseinstituttet

John Erik Berg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Do mammography screening programmes reach immigrant women?

Goth, Ursula-Georgine Småland; Lyshol, Heidi; Berg, John Erik. 2015, Hold Pusten. FHI, OSLOMETFagartikkel
1 - 1 av 1