Cristin-prosjekt-ID: 411962
Sist endret: 30. september 2016 09:47

Cristin-prosjekt-ID: 411962
Sist endret: 30. september 2016 09:47
Prosjekt

Exhibiting Choreography (Stipendiatprogrammet)

prosjektleder

Eva-Cecilie Richardsen
ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2011 Slutt: 26. april 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Exhibiting Choreography (Stipendiatprogrammet)

Vitenskapelig sammendrag

Exhibiting Choreography utforsker koreografisk materialitet og måter å tenke objekt på. Koreografisk materialitet vil undersøkes ved å konfrontere ulike betraktningsmåter og meningsforskyvninger som oppstår når koreografi inntar ulike former for mediert kommunikasjon og belyses som ulike fysiske tilstander. Hva slags endring skjer i forflytningen - i form av objekt, kropp, rom, situasjon, språk, lyd, film, etc? Hva vil det si å utforske andre medier eller formater på en koreografisk måte?

Prosjektet vil eksperimentere med krysningspunkter i fremvisnings- og utstillingspraksiser - hvor konvensjonene innenfor kunstinstitusjonsrommet og scenerommet behandles som koreografisk materiale. Prosjektet spør hva som skjer med koreografien gjennom lesninger av scenerommet som utstillingsrom, og motsatt: utstillingsrommet som scenerom. Exhibiting Choreography vil låne ideer om materialitet fra den visuelle kunstformen, og integrere dette i en scenekunstkontekst, som dans eller koreografi. Hensikten er å skape nye forbindelser og fornyet refleksjon omkring koreografi og materialitet. Aktuelle problemstillinger er f.eks den materialbaserte kunstens person-til-objektet-relasjon, tingliggjøring versus mellommennesklighet og tanker rundt varige og tidsbestemte komponenter. Det vil si undersøkelser av hva som skjer når objektet gis en event-lignende kvalitet og når flyktighet eller overskridelse gis en objekt-lignende kvalitet.

Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eva-Cecilie Richardsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

SPEAKING & BUILDING - processing choreographic relations.

Richardsen, Eva-Cecilie. 2015, SPEAKING & BUILDING - processing choreographic relations. KHIOAnnen presentasjon

Speaking & building [artists' book].

Richardsen, Eva-Cecilie. 2015, KHIOVisuell kunst

Choreopoetic : text contributions from fourteen choreographic related (dance) artists [artists' book].

Richardsen, Eva-Cecilie; Edvardsen, Mette; Lyster, Janne-Camilla; Bandlien, Brynjar Åbel. 2016, KHIOVisuell kunst
1 - 4 av 4