Cristin-prosjekt-ID: 412227
Sist endret: 13. januar 2015 16:21
Cristin-prosjekt-ID: 412227
Sist endret: 13. januar 2015 16:21
Prosjekt

Norsk medietidsskrift mot open access

prosjektleder

Steen Steensen
ved Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

 • Andre

 • Norges forskningsråd

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2013 Slutt: 1. august 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norsk medietidsskrift mot open access

Vitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet skal utrede Norsk medietidsskrifts (NMT) overgang til et rent digitalt, vitenskapelig tidsskrifgt, fortrinnsvis publisert som open access. NMT skal fra og med nr 1 2015 ikke lenger trykkes på papir. Prosjektet skal utrede økonomi, publiserinsgformer og ulike OA-løsninger for NMT, som skal presenteres som en endelig anbefaling for tidsskriftets eier, Norsk medieforskerlag, på generalforsamlingen i august 2013.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Steen Steensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Paul Bjerke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda

Guri Ellen Hanem

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Terje Colbjørnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo

Brita Ytre-Arne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og Open Access.

Steensen, Steen; Hanem, Guri Ellen; Bjerke, Paul. 2013, OSLOMET, NTNU, UIORapport
1 - 1 av 1