Cristin-prosjekt-ID: 412277
Sist endret: 11. november 2013 13:23
Cristin-prosjekt-ID: 412277
Sist endret: 11. november 2013 13:23
Prosjekt

Bruk av Interaktive tavler og læring

prosjektleder

Gerd Nora Wikan
ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Finansiering

 • Egen institusjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2012 Slutt: 29. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av Interaktive tavler og læring

Vitenskapelig sammendrag

I prosjektet beskriver vi1. hvordan lærere bruke interaktive tavler2. hvilken grad et er mulig å bruke tavlene til dialogisk undervisningstil

Metode

Observasjon'Intervjuaksjonsforskningmetodikk

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gerd Nora Wikan

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Kari Nes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
1 - 2 av 2