Cristin-prosjekt-ID: 412552
Sist endret: 26. august 2014, 10:38

Cristin-prosjekt-ID: 412552
Sist endret: 26. august 2014, 10:38
Prosjekt

Uni-Form; Arbeidsbekledning for kvinner i mannsdominerte yrker - 11200911

prosjektleder

Ingun Grimstad Klepp
ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 193164

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2009 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Uni-Form; Arbeidsbekledning for kvinner i mannsdominerte yrker - 11200911

Sammendrag

Arbeidsklær og uniformer for kvinner i mannsdominerte yrker er nå enten klær for menn, eller feminiserte kopier av mannsklær der snitt og eventuelt estetikk er blitt tilpasset kvinnekroppen og kvinnelig klesskikk. Både HH Pros egne erfaringer, og internasjonal forskning innen feltet, viser at dette sjelden er vellykket.

Hvilke funksjonelle, sikkerhetsmessige og estetiske krav kvinnelige arbeidstakere kan ha til bekledningen finnes det lite kunnskap om. Klær, også arbeidsklær og uniformer, har ikke bare funksjonelle sider, men også sosiale og symbolske. Hvordan klær kan bidra til bedre trivsel, og bedret integrering av kvinner i mannsdominerte yrker er lite utforsket.

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle kompetansebaserte produkter for kvinner i mannsdominerte yrker, med teknisk og sosial funksjonalitet som vil bidra til økt trivsel og bedret integrering av kvinner. For å nå prosjektets mål vil vi trenge et bredt kunnskapsgrunnlag om bruken av arbeidsklær og uniformer i dag, grensesnittet opp mot andre klær, og synspunkter blant brukerne. Delmålene går ut på å beskrive

1) kvinners erfaringer, utfordringer og preferanser i forhold til arbeidsklær og uniformer, og hvordan uniformer og arbeidsklær klær brukes og oppleves av kvinnelige brukere,

2) hvordan kjønn markeres og kommuniseres på et utvalg mannsdominerte arbeidsplasser,

3) uniformer og arbeidsklærs brukssammenheng, herunder forholdet mellom bruken av arbeidsklær og private klær for sport og fritid, og å

4) forbedre arbeidsklær gjennom praksisorientert kles – og arbeidslivsforskning,

5) utvikle nye produktkonsepter og markedsstrategier for arbeidsklær for begge kjønn i mannsdominerte yrker,

6) forbedre informasjonsstrategier som sikrer at mer av klærnes funksjonalitet hentes ut gjennom riktig bruk.

Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd gjennom programmet "brukerstyrt innovasjonsarena", hvor SIFO samarbeider med Helly Hansen Pro (som er prosjekteier), det norske forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) og arbeidsforskningsinsituttet (AFI).

Vitenskapelig sammendrag

Arbeidsklær og uniformer for kvinner i mannsdominerte yrker er nå enten klær for menn, eller feminiserte kopier av mannsklær der snitt og eventuelt estetikk er blitt tilpasset kvinnekroppen og kvinnelig klesskikk. Både HH Pros egne erfaringer, og internasjonal forskning innen feltet, viser at dette sjelden er vellykket.

Hvilke funksjonelle, sikkerhetsmessige og estetiske krav kvinnelige arbeidstakere kan ha til bekledningen finnes det lite kunnskap om. Klær, også arbeidsklær og uniformer, har ikke bare funksjonelle sider, men også sosiale og symbolske. Hvordan klær kan bidra til bedre trivsel, og bedret integrering av kvinner i mannsdominerte yrker er lite utforsket.

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle kompetansebaserte produkter for kvinner i mannsdominerte yrker, med teknisk og sosial funksjonalitet som vil bidra til økt trivsel og bedret integrering av kvinner. For å nå prosjektets mål vil vi trenge et bredt kunnskapsgrunnlag om bruken av arbeidsklær og uniformer i dag, grensesnittet opp mot andre klær, og synspunkter blant brukerne. Delmålene går ut på å beskrive

1) kvinners erfaringer, utfordringer og preferanser i forhold til arbeidsklær og uniformer, og hvordan uniformer og arbeidsklær klær brukes og oppleves av kvinnelige brukere,

2) hvordan kjønn markeres og kommuniseres på et utvalg mannsdominerte arbeidsplasser,

3) uniformer og arbeidsklærs brukssammenheng, herunder forholdet mellom bruken av arbeidsklær og private klær for sport og fritid, og å

4) forbedre arbeidsklær gjennom praksisorientert kles – og arbeidslivsforskning,

5) utvikle nye produktkonsepter og markedsstrategier for arbeidsklær for begge kjønn i mannsdominerte yrker,

6) forbedre informasjonsstrategier som sikrer at mer av klærnes funksjonalitet hentes ut gjennom riktig bruk.

Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd gjennom programmet "brukerstyrt innovasjonsarena", hvor SIFO samarbeider med Helly Hansen Pro (som er prosjekteier), det norske forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) og arbeidsforskningsinsituttet (AFI).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingun Grimstad Klepp

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet - storbyuniversitetet

Mari Bjerck

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet - storbyuniversitetet

Mari Rysst

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet - storbyuniversitetet

Marit Vestvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Sjøforsvaret i ny drakt.

Vestvik, Marit; Mari, Bjerck. 2012, OSLOMETRapport

A methodological approach to the materiality of clothing: Wardrobe studies.

Klepp, Ingun Grimstad; Mari, Bjerck. 2014, International Journal of Social Research Methodology: Theory and Practice. OSLOMETVitenskapelig artikkel

En av gutta : kvinner og klær i mannsdominerte arbeiderklasseyrker.

Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Rysst, Mari ; Mari, Bjerck. 2012, Tidsskrift for kjønnsforskning. OSLOMETVitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3