Cristin-prosjekt-ID: 412582
Sist endret: 3. desember 2013, 14:26

Cristin-prosjekt-ID: 412582
Sist endret: 3. desember 2013, 14:26
Prosjekt

Utvikling av en modulær sanntids simuleringsplattform til bruk i undervisning

prosjektleder

Ole Einar Flaten
ved Institutt for Spillutdanninger – Spillskolen ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Datateknologi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 2012 Slutt: 30. juni 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling av en modulær sanntids simuleringsplattform til bruk i undervisning

Sammendrag

I våre tekniske kurs og i bacheloroppgaver utvikler studentene små simuleringsapplikasjoner. De forblir små fordi de lages fra bunnen av hver gang. Dette prosjektet tar sikte på å utvikle en modulær plattform/rammeverk som skal bedre på dette.Ved å utvikle moduler som innehar ferdig, men avgrenset, funksjonalitet, kan studentene bruke sin tid på å utvikle ferdigheter ved å skrive på én modul, og bruke ferdiglaget funksjonalitet fra de andre modulene de trenger.Slik kan applikasjonene bli større.

Vitenskapelig sammendrag

Utvikle fundamentet for simuleringsplattformen ved å programmere:1. 3d-visualiserings-modul2. Surroundlyd-modul3. Input-modul for tastatur, mus og joystick4. Fysikksimulerings-modul5. Script-modulModulene itereres gjennom kurs og oppgaver over flere år for å få bedre funksjonalitet, brukervennlighet, stabilitet og dokumentasjon.

Metode

Dette er et utviklingsprosjekt. Programmeringen vil bli gjort primært i C++, og knyttes til våre programmeringskurs.Studentene vil være med å forbedre modulene gjennom programmeringsoppgaver i sitt studieløp.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ole Einar Flaten

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for Spillutdanninger – Spillskolen ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1