Cristin-prosjekt-ID: 413383
Sist endret: 9. desember 2013 13:50
Cristin-prosjekt-ID: 413383
Sist endret: 9. desember 2013 13:50
Prosjekt

Vinterseminaret 2012. Fire perspektiver på endringsledelse

prosjektleder

Åse Storhaug Hole
ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2011 Slutt: 17. februar 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vinterseminaret 2012. Fire perspektiver på endringsledelse

Sammendrag

Seminaret fokuserer spesielt lederutfordringer under endrede rammebetingelser. Hvordan lede og motivere ansatte under omstilling, og hvordan tilpasse og utvikle virksomheten til stadige nye endinger og krav i omgivelsene? De fire hovedtemaene som belyses erBetydningen av lederstøtte for ansattes motivasjon Det norske verdikartet: Verdier og holdninger blant norske arbeidstakereEndringsledelse gjennom kundekommunikasjon Betydning av emosjonell intelligens for endringer Våre fire innledere er førsteamanuensis Anders Dysvik, Handelshøyskoen BI, direktør Erik Dalen, Synnovate, siviløkonomi og daglig leder Tone Lien, Birkebeinerrittet og førsteamanuensis Kjell B. Hjertø, Høgskolen i Hedmark, Campus Rena.Faglig ansvarlige for seminaret er førsteamanuensis Jan Merok Paulsen og høgskolelektor Åse Storhaug Hole, Høgskolen i Hedmark.Konferansen avholdes 16. og 17. februar 2012

Vitenskapelig sammendrag

Seminaret fokuserer spesielt lederutfordringer under endrede rammebetingelser. Hvordan lede og motivere ansatte under omstilling, og hvordan tilpasse og utvikle virksomheten til stadige nye endinger og krav i omgivelsene? De fire hovedtemaene som belyses erBetydningen av lederstøtte for ansattes motivasjon Det norske verdikartet: Verdier og holdninger blant norske arbeidstakereEndringsledelse gjennom kundekommunikasjon Betydning av emosjonell intelligens for endringer Våre fire innledere er førsteamanuensis Anders Dysvik, Handelshøyskoen BI, direktør Erik Dalen, Synnovate, siviløkonomi og daglig leder Tone Lien, Birkebeinerrittet og førsteamanuensis Kjell B. Hjertø, Høgskolen i Hedmark, Campus Rena.Faglig ansvarlige for seminaret er førsteamanuensis Jan Merok Paulsen og høgskolelektor Åse Storhaug Hole, Høgskolen i Hedmark.Konferansen avholdes 16. og 17. februar 2012

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Åse Storhaug Hole

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet

Jan Merok Paulsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
1 - 2 av 2