Cristin-prosjekt-ID: 413415
Sist endret: 3. desember 2013, 14:33

Cristin-prosjekt-ID: 413415
Sist endret: 3. desember 2013, 14:33
Prosjekt

critical realism and assessment book prosjerct for routledge

prosjektleder

Stephen Roderick Dobson
ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 26. april 2013 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

critical realism and assessment book prosjerct for routledge

prosjektdeltakere

prosjektleder

Stephen Roderick Dobson

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1