Cristin-prosjekt-ID: 413587
Sist endret: 1. februar 2015 14:47
Cristin-prosjekt-ID: 413587
Sist endret: 1. februar 2015 14:47
Prosjekt

Forskning på selvhjelp

prosjektleder

Nora Gotaas
ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo
 • Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

 • Andre

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi • Sosiologi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. august 2011 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forskning på selvhjelp

Metode

Kvalitative metoder, intervju, observasjon og tekstanalyse

Tittel

Research on self-help work

prosjektdeltakere

prosjektleder

Nora Gotaas

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Ånund Brottveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Hilde Hatleskog Zeiner

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet - storbyuniversitetet

Marte Feiring

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 4 av 4