Cristin-prosjekt-ID: 413655
Sist endret: 9. januar 2015, 11:19

Cristin-prosjekt-ID: 413655
Sist endret: 9. januar 2015, 11:19
Prosjekt

Mamma Mia – webprogram for gravide og barselkvinner

prosjektleder

Silje Marie Haga
ved RBUP Øst og Sør

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Seksjon sped- og småbarn ved RBUP Øst og Sør

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2012 Slutt: 1. juni 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mamma Mia – webprogram for gravide og barselkvinner

Sammendrag

Formål
Svangerskapet og tiden etter fødsel er en sårbar fase i kvinners liv som innebærer sterke følelser av glede, spenning, engstelse og ambivalens. Symptomer på depresjon er relativt vanlig og forekommer hos 10-15% i barseltiden. Risikoen for klinisk depresjon er øket etter fødsel og særlig gjelder dette hos førstegangsfødende. En depresjon preges av en gjennomgripende følelse av nedstemthet og håpløshet Sensitiviteten overfor spedbarnets signaler kan være redusert og kvinnen kan oppleve vansker med å knytte seg følelsesmessig til barnet.Mamma Mia har til hensikt å gi viktig informasjon og strategier som kan støtte den gravide kvinnen på veien mot å bli mamma, og i de første viktige månedene etter fødsel. Programmet retter seg mot sentrale risiko- og beskyttelsesfaktorer forbundet med depresjon for å fremme god psykisk helse og velvære hos kvinnen. Det tilbys øvelser og strategier både for å mestre negative tankemønstre og for å fremme positiv og konstruktiv kommunikasjon mellom par. Kunnskap og øvelser knyttet til å bli kjent med barnet i magen og til å forstå spedbarnets signaler og behov står sentralt. Programmet skal være et hjelpemiddel for at kvinner skal føle økt trygghet og glede i morsrollen. Det overordnede målet med programmet er å fremme god psykisk helse og velvære hos mor og å redusere risiko for depresjon etter fødsel.Formålet med denne studien er å evaluere hvorvidt Mamma Mia:
 • • Øker subjektiv velvære
 • • Forebygger og reduserer depressive symptomer
 • • Bidrar til å styrke parforholdet
 • • Fremmer foreldres opplevelse av å være å følelsesmessig knyttet til barnet
Mamma Mia er et resultat av tett samarbeid mellom Spedbarnsnettverket ved RBUP Øst og Sør, Changetech og Gaia jordmødre ved Ullevål Universitetssykehus. Forskningsmetode
Vi vil gjennomføre en randomisert kontrollert studie med to grupper (intervensjon og kontroll) for å undersøke effekten av “Mamma Mia”. Intervensjonsgruppen vil motta det web-baserte programmet Mamma Mia, mens deltakere i kontrollgruppen vil motta oppfølging fra helsestasjonen som vanlig under svangerskap og etter fødsel. Begge grupper vil naturligvis ha tilgang til de faste oppfølgingene fra helsestasjonene som tilbys foreldre fram til barnet er 5 år. 1500 gravide vil bli rekruttert under svangerskapskontroll ved helsestasjoner og sykehus i Norge. Vi vil bl.a. rekruttere fra Oslo Universitetssykehus, Ullevål (ABC avdeling), Rikshospitalet, Sagene Helsestasjon (Oslo), og Frøyaklinikken (Oslo). Deltakere i studien vil besvare spørreskjemaer ved 6 anledninger i løpet av svangerskapet og barseltiden; 2 i svangerskapet og 4 i barseltiden. Spørreskjemaene fokuserer bl.a. på temaer knyttet til trivsel, depresjonssymptomer, forventninger, sosial støtte, forholdet til babyen og partner. Resultater
Det er forventet at prosjektet resulterer i minimum 4 artikler. Fortrinnsvis i tidsskrifter som f.eks Journal of Medical Internet Research og Behaviour Research & Therapy. Resultater vil også bli presentert på internasjonale konferanser som f.eks Marcé Society. Praktisk betydning og forskningsmessige implikasjoner
Det overordnede målet er at Mamma Mia skal være et lavterskeltilbud som skal bidra til at graviditeten og tiden etter fødsel blir så god som mulig og reduserer risikoen for depresjon. Dersom evalueringen er positiv, kan det tilbys gratis til alle gravide og nybakte foreldre.

Vitenskapelig sammendrag

Formål
Svangerskapet og tiden etter fødsel er en sårbar fase i kvinners liv som innebærer sterke følelser av glede, spenning, engstelse og ambivalens. Symptomer på depresjon er relativt vanlig og forekommer hos 10-15% i barseltiden. Risikoen for klinisk depresjon er øket etter fødsel og særlig gjelder dette hos førstegangsfødende. En depresjon preges av en gjennomgripende følelse av nedstemthet og håpløshet Sensitiviteten overfor spedbarnets signaler kan være redusert og kvinnen kan oppleve vansker med å knytte seg følelsesmessig til barnet.Mamma Mia har til hensikt å gi viktig informasjon og strategier som kan støtte den gravide kvinnen på veien mot å bli mamma, og i de første viktige månedene etter fødsel. Programmet retter seg mot sentrale risiko- og beskyttelsesfaktorer forbundet med depresjon for å fremme god psykisk helse og velvære hos kvinnen. Det tilbys øvelser og strategier både for å mestre negative tankemønstre og for å fremme positiv og konstruktiv kommunikasjon mellom par. Kunnskap og øvelser knyttet til å bli kjent med barnet i magen og til å forstå spedbarnets signaler og behov står sentralt. Programmet skal være et hjelpemiddel for at kvinner skal føle økt trygghet og glede i morsrollen. Det overordnede målet med programmet er å fremme god psykisk helse og velvære hos mor og å redusere risiko for depresjon etter fødsel.Formålet med denne studien er å evaluere hvorvidt Mamma Mia:
 • • Øker subjektiv velvære
 • • Forebygger og reduserer depressive symptomer
 • • Bidrar til å styrke parforholdet
 • • Fremmer foreldres opplevelse av å være å følelsesmessig knyttet til barnet
Mamma Mia er et resultat av tett samarbeid mellom Spedbarnsnettverket ved RBUP Øst og Sør, Changetech og Gaia jordmødre ved Ullevål Universitetssykehus. Forskningsmetode
Vi vil gjennomføre en randomisert kontrollert studie med to grupper (intervensjon og kontroll) for å undersøke effekten av “Mamma Mia”. Intervensjonsgruppen vil motta det web-baserte programmet Mamma Mia, mens deltakere i kontrollgruppen vil motta oppfølging fra helsestasjonen som vanlig under svangerskap og etter fødsel. Begge grupper vil naturligvis ha tilgang til de faste oppfølgingene fra helsestasjonene som tilbys foreldre fram til barnet er 5 år. 1500 gravide vil bli rekruttert under svangerskapskontroll ved helsestasjoner og sykehus i Norge. Vi vil bl.a. rekruttere fra Oslo Universitetssykehus, Ullevål (ABC avdeling), Rikshospitalet, Sagene Helsestasjon (Oslo), og Frøyaklinikken (Oslo). Deltakere i studien vil besvare spørreskjemaer ved 6 anledninger i løpet av svangerskapet og barseltiden; 2 i svangerskapet og 4 i barseltiden. Spørreskjemaene fokuserer bl.a. på temaer knyttet til trivsel, depresjonssymptomer, forventninger, sosial støtte, forholdet til babyen og partner. Resultater
Det er forventet at prosjektet resulterer i minimum 4 artikler. Fortrinnsvis i tidsskrifter som f.eks Journal of Medical Internet Research og Behaviour Research & Therapy. Resultater vil også bli presentert på internasjonale konferanser som f.eks Marcé Society. Praktisk betydning og forskningsmessige implikasjoner
Det overordnede målet er at Mamma Mia skal være et lavterskeltilbud som skal bidra til at graviditeten og tiden etter fødsel blir så god som mulig og reduserer risikoen for depresjon. Dersom evalueringen er positiv, kan det tilbys gratis til alle gravide og nybakte foreldre.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Silje Marie Haga

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved RBUP Øst og Sør

Kari Slinning

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør
Aktiv cristin-person

Filip Drozd

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør

Annette Jeneson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør

Håvar Brendryen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »