Cristin-prosjekt-ID: 413923
Sist endret: 31. januar 2019, 14:14

Cristin-prosjekt-ID: 413923
Sist endret: 31. januar 2019, 14:14
Prosjekt

Utvikling og tilknytning hos fosterbarn ved 2-3 års alder

prosjektleder

Heidi Jacobsen
ved RBUP Øst og Sør

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • RBUP Øst og Sør

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2009 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling og tilknytning hos fosterbarn ved 2-3 års alder

Sammendrag

Formål:I Norge har sentrale myndigheter besluttet at fosterhjem er det foretrukne tiltak når omsorgen for barn blir overtatt av barnevernet. Formålet med denne studien er derfor::
 • • å bidra med ny kunnskap om små fosterbarns tilknytning til sine omsorgspersoner og deres kognitive og sosioemosjonelle utvikling
 • • å skape forståelse for behov for utredning og oppfølging av små fosterbarns kognitive og sosioemosjonelle fungering, samt tilknytning til nye omsorgspersoner
 • • ved hjelp av ny kunnskap kunne bidra til at barneverntjenesten lettere kan yte en fokusert utviklings- og tilknytningsbasert oppfølging og veiledning av fosterforeldrene
Forskningsmetode:Studien består av 60 fosterbarn og 42 barn i en sammenligningsgruppe samt deres omsorgspersoner. Ved 3 års alder deltok 56 av fosterbarna og 40 av barna i sammenligningsgruppen. Barna har blitt undersøkt både mht. kognitiv utvikling, tilknytning og samspillsferdigheter. Omsorgspersonen har blitt vurdert mht. blant annet samspillsferdigheter og blitt intervjuet om egen tilknytningshistorie. I tillegg har begge omsorgspersonene fylt ut spørreskjemaer om barnets sosioemosjonelle utvikling og temperament, samt spørreskjemaer om foreldrestress, eget temperament, emosjonelle tilstand og opplysninger om sosioøkonomiske forhold. Barnevernstjenesten har fylt ut et spørreskjema om fosterbarnets omsorgshistorie før de flyttet inn i fosterhjemmet. Resultater:Resultater som er under utgivelse i tidsskriftet Child Psychiatry and Human Development viste at fosterbarna oppnådde lavere skårer enn barna i sammenligningsgruppen innenfor alle kognitive områder, samt at de hadde signifikant mer sosio-emosjonelle problemer enn barna i sammenligningsgruppen ved 2 og 3 års alder. Graden av problematferd økte ikke over tid med unntak av internaliserende atferd, noe som også var tilfelle for barna i sammenlignings-gruppen. Videre viste fosterbarna en signifikant bedring i kognitive evner og sosioemosjonell kompetanse ved 3 år. Fosterbarnas kognitive utvikling og sosio-emosjonelle fungering var stort sett innenfor normalområdet ved begge tidspunkt. Resultater fra tilknytnings-undersøkelsene er under utgivelse i tidsskriftet Attachment & Human Development. Praktisk betydning og forskningsmessige implikasjoner: Studien gir et godt innblikk i fosterbarns og fosterforeldres tilknytning og annen utvikling og bidrar med kunnskap om hvilke fokus veiledning av fosterforeldre bør ha. En kunnskapsbasert veiledning både av barnevernsansatte og barnas primære omsorgspersoner vil kunne bidra til å sikre et så godt som mulig utviklingsutfall hos fosterbarn. Per i dag er det også internasjonalt få studier som har fulgt små fosterbarns utvikling over tid. Den foreliggende studien kan dessuten danne grunnlag for en videre utforsking av hvilke utfordringer fosterbarn står overfor også etter småbarnsalderen.

Vitenskapelig sammendrag

Formål:I Norge har sentrale myndigheter besluttet at fosterhjem er det foretrukne tiltak når omsorgen for barn blir overtatt av barnevernet. Formålet med denne studien er derfor::
 • • å bidra med ny kunnskap om små fosterbarns tilknytning til sine omsorgspersoner og deres kognitive og sosioemosjonelle utvikling
 • • å skape forståelse for behov for utredning og oppfølging av små fosterbarns kognitive og sosioemosjonelle fungering, samt tilknytning til nye omsorgspersoner
 • • ved hjelp av ny kunnskap kunne bidra til at barneverntjenesten lettere kan yte en fokusert utviklings- og tilknytningsbasert oppfølging og veiledning av fosterforeldrene
Forskningsmetode:Studien består av 60 fosterbarn og 42 barn i en sammenligningsgruppe samt deres omsorgspersoner. Ved 3 års alder deltok 56 av fosterbarna og 40 av barna i sammenligningsgruppen. Barna har blitt undersøkt både mht. kognitiv utvikling, tilknytning og samspillsferdigheter. Omsorgspersonen har blitt vurdert mht. blant annet samspillsferdigheter og blitt intervjuet om egen tilknytningshistorie. I tillegg har begge omsorgspersonene fylt ut spørreskjemaer om barnets sosioemosjonelle utvikling og temperament, samt spørreskjemaer om foreldrestress, eget temperament, emosjonelle tilstand og opplysninger om sosioøkonomiske forhold. Barnevernstjenesten har fylt ut et spørreskjema om fosterbarnets omsorgshistorie før de flyttet inn i fosterhjemmet. Resultater:Resultater som er under utgivelse i tidsskriftet Child Psychiatry and Human Development viste at fosterbarna oppnådde lavere skårer enn barna i sammenligningsgruppen innenfor alle kognitive områder, samt at de hadde signifikant mer sosio-emosjonelle problemer enn barna i sammenligningsgruppen ved 2 og 3 års alder. Graden av problematferd økte ikke over tid med unntak av internaliserende atferd, noe som også var tilfelle for barna i sammenlignings-gruppen. Videre viste fosterbarna en signifikant bedring i kognitive evner og sosioemosjonell kompetanse ved 3 år. Fosterbarnas kognitive utvikling og sosio-emosjonelle fungering var stort sett innenfor normalområdet ved begge tidspunkt. Resultater fra tilknytnings-undersøkelsene er under utgivelse i tidsskriftet Attachment & Human Development. Praktisk betydning og forskningsmessige implikasjoner: Studien gir et godt innblikk i fosterbarns og fosterforeldres tilknytning og annen utvikling og bidrar med kunnskap om hvilke fokus veiledning av fosterforeldre bør ha. En kunnskapsbasert veiledning både av barnevernsansatte og barnas primære omsorgspersoner vil kunne bidra til å sikre et så godt som mulig utviklingsutfall hos fosterbarn. Per i dag er det også internasjonalt få studier som har fulgt små fosterbarns utvikling over tid. Den foreliggende studien kan dessuten danne grunnlag for en videre utforsking av hvilke utfordringer fosterbarn står overfor også etter småbarnsalderen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Heidi Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved RBUP Øst og Sør

Vibeke Moe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør

Tord Ivarsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør

Lars Smith

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør

Tore Wentzel-Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Quality of social interaction in foster dyads at child age 2 and 3 years.

Jacobsen, Heidi; Vang, Kristin Alvestad; Lindahl, Karoline Mentzoni; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars; Moe, Vibeke. 2018, Child Psychiatry and Human Development. NKVTS, UIO, RBUPVitenskapelig artikkel

Foster parents' emotional investment and their young foster children's socio-emotional functioning.

Jacobsen, Heidi; Brabrand, Hilde; Liland, Solveig Marit Mortensen; Wentzel-Larsen, Tore; Moe, Vibeke. 2018, Children and Youth Services Review. NKVTS, UIO, RBUPVitenskapelig artikkel

Providing developmental support for children placed in alternate care: Challenges and opportunities for foster- and adoptive children.

Lehmann, Stine; Bugge Bergsund, Hans; Havik, Toril; Jacobsen, Heidi. 2017, International Attachment Conference. NORCE, RBUPVitenskapelig foredrag

Group guidance for new foster parents.

Havik, Toril; Jacobsen, Heidi; Lehmann, Stine. 2017, International Attachment Conference (IAC). NORCE, RBUPVitenskapelig foredrag

This is My Baby: Association between commitment in a sample of foster parents and their early placed foster children’s socio-emotional functioning.

Jacobsen, Heidi; Braband, Hilde; M. M. Liland, Solveig; Wentzel-Larsen, Tore; Moe, Vibeke. 2017, International Attachment Conference (IAC. UIO, RBUPVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »