Cristin-prosjekt-ID: 414016
Sist endret: 31. juli 2019 17:26

Cristin-prosjekt-ID: 414016
Sist endret: 31. juli 2019 17:26
Prosjekt

Better Provision for Norway's children in ECEC/ Gode barnehager for barn i Norge

prosjektleder

Elisabeth Bjørnestad
ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 220570

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2012 Slutt: 1. april 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Better Provision for Norway's children in ECEC/ Gode barnehager for barn i Norge

Sammendrag

GoBaN (“Gode barnehager for barn i Norge”) er Norges største forskningsprosjektet innen barnehagefeltet og vil undersøke hvordan kvaliteten i norske barnehager påvirker barnehagebarn, hva som karakteriserer en god barnehage og hvilke faktorer som påvirker barnas trivsel, måloppnåelse og utvikling. Prosjektet vil studere hvordan barns utvikling, trivsel, lek og læring avhenger av forhold i hjemmet, alder ved barnehagestart, og hvilken barnehage de begynner i, med et særlig fokus på marginaliserte barn. Prosjektet er en longitudinell studie som vil følge 1600 barns liv i barnehagen og deres barnehager over fire år, fra barna er to år til de begynner på skolen, med en mulig forlengelse videre fremover i utdanningsforløpet. GoBaN er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Universitetet i Stavanger (UiS), Høgskolen i Vestfold (HiVe), Universitetet i Nordland, m.fl., og er finansiert av Forskningsrådet.

Vitenskapelig sammendrag

GoBaN (“Gode barnehager for barn i Norge”) er Norges største forskningsprosjektet innen barnehagefeltet og vil undersøke hvordan kvaliteten i norske barnehager påvirker barnehagebarn, hva som karakteriserer en god barnehage og hvilke faktorer som påvirker barnas trivsel, måloppnåelse og utvikling. Prosjektet vil studere hvordan barns utvikling, trivsel, lek og læring avhenger av forhold i hjemmet, alder ved barnehagestart, og hvilken barnehage de begynner i, med et særlig fokus på marginaliserte barn. Prosjektet er en longitudinell studie som vil følge 1600 barns liv i barnehagen og deres barnehager over fire år, fra barna er to år til de begynner på skolen, med en mulig forlengelse videre fremover i utdanningsforløpet. GoBaN er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Universitetet i Stavanger (UiS), Høgskolen i Vestfold (HiVe), Universitetet i Nordland, m.fl., og er finansiert av Forskningsrådet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elisabeth Bjørnestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Trine Simonsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Jan-Erik Johansson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Lars Petter Gulbrandsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Thomas Moser

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Er basebarnehager bra for barn.

Bjørnestad, Elisabeth. 2019, OSLOMETIntervju

Interaction Quality in Norwegian ECEC for Toddlers Measured with the Caregiver Interaction Profile (CIP) Scales.

Bjørnestad, Elisabeth; Broekhuizen, Martine Louise; Os, Ellen; Baustad, Anne Grethe. 2019, Scandinavian Journal of Educational Research. UU, OSLOMET, NORDVitenskapelig artikkel

Teachers’ and assistants’ interaction skills in Norwegian ECEC for toddlers; the applicability of the Caregiver Interaction Profile (CIP) scales.

Broekhuizen, Martine Louise; Bjørnestad, Elisabeth. 2019, GoBaN avsluttningskonferanse. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Foreldres perspektiver på samarbeidet med barnehagen.

Wolf, Kristin Danielsen. 2019, Foreldremøte. OSLOMETFaglig foredrag

Parents experiences with staff in kindergarten.

Wolf, Kristin Danielsen. 2019, Children and youth in everyday life and professional practices. OSLOMETVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 247 | Neste | Siste »