Cristin-prosjekt-ID: 414018
Sist endret: 27. november 2014 16:31
Cristin-prosjekt-ID: 414018
Sist endret: 27. november 2014 16:31
Prosjekt

minimal invasivt kirurgiske instrumenter

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Klassifisering

Tidsramme

Beskrivelse

  • Norsk

Tittel

minimal invasivt kirurgiske instrumenter

Sammendrag

Dette er et prosjekt i samarbeid med Intervensjonssenteret der man fokuserer på minimal invasive teknikker med katetere for å reparere ventiler i hjerte. Samarbeidspartneren og prosjektets ansvarlig er Dr. Jacob Bergsland

Vitenskapelig sammendrag

Mitral klaff reparasjon med kateter basert teknologi. I det prosjektet skal katetere utrustes med sensorer og aktuatorer for å oppnå et optimale resultater.

prosjektdeltakere

Resultater

Minimally invasive repair of the mitral valve: Technological and clinical developments.

Bergsland, Jacob; Mujanovic, Emir; Elle, Ole Jakob; Mirtaheri, Peyman; Fosse, Erik. 2011, MITAT. Minimally invasive therapy & allied technologies. BOSNIAHER, OUSVitenskapelig oversiktsartikkel/review