Cristin-prosjekt-ID: 414018
Sist endret: 27. november 2014 16:31
Cristin-prosjekt-ID: 414018
Sist endret: 27. november 2014 16:31
Prosjekt

minimal invasivt kirurgiske instrumenter

prosjektleder

Jacob Bergsland
ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for maskin, elektronikk og kjemi ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinsk teknologi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 16. mai 2013 Slutt: 16. mai 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

minimal invasivt kirurgiske instrumenter

Sammendrag

Dette er et prosjekt i samarbeid med Intervensjonssenteret der man fokuserer på minimal invasive teknikker med katetere for å reparere ventiler i hjerte. Samarbeidspartneren og prosjektets ansvarlig er Dr. Jacob Bergsland

Vitenskapelig sammendrag

Mitral klaff reparasjon med kateter basert teknologi. I det prosjektet skal katetere utrustes med sensorer og aktuatorer for å oppnå et optimale resultater.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jacob Bergsland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo

Arne Henriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for maskin, elektronikk og kjemi ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Peyman Mirtaheri

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for maskin, elektronikk og kjemi ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Minimally invasive repair of the mitral valve: Technological and clinical developments.

Bergsland, Jacob; Mujanovic, Emir; Elle, Ole Jakob; Mirtaheri, Peyman; Fosse, Erik. 2011, MITAT. Minimally invasive therapy & allied technologies. BOSNIAHER, OUSVitenskapelig oversiktsartikkel/review
1 - 1 av 1