Cristin-prosjekt-ID: 414170
Sist endret: 12. april 2012 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 414170
Sist endret: 12. april 2012 00:00
Prosjekt

Palliativ pleie - og omsorg i sykehus og sykehjem med fokus på sykepleieres rolle.

prosjektleder

Kirsten Costain Schou
ved Ukjent institusjon

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • VID vitenskapelige høgskole
 • Universitetet i Bergen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emneord

Sykepleie • Smerte • Sykehjem • Sykehus

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2002 Slutt: 31. desember 2005

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Palliativ pleie - og omsorg i sykehus og sykehjem med fokus på sykepleieres rolle.

Sammendrag

Palliativ pleie - og omsorg i sykehus og sykehjem med fokus på sykepleieres rolle. Medarbeiderne er: Eva Gjengedal, Seksjon for sykepleievitenskap, Universitetet i Bergen; Herdis Alvsvåg, Institutt for praktisk pedagogikk, Univ. i Bergen og Gunnhild Blåka, Kvinneklinikken, Haukeland Sykehus, Bergen. Prosjektet har blitt finansiert av restmidler fra Prosjektet Helsefag Hovedfag ved Universitetet i Bergen.

Vitenskapelig sammendrag

Palliativ pleie - og omsorg i sykehus og sykehjem med fokus på sykepleieres rolle. Medarbeiderne er: Eva Gjengedal, Seksjon for sykepleievitenskap, Universitetet i Bergen; Herdis Alvsvåg, Institutt for praktisk pedagogikk, Univ. i Bergen og Gunnhild Blåka, Kvinneklinikken, Haukeland Sykehus, Bergen. Prosjektet har blitt finansiert av restmidler fra Prosjektet Helsefag Hovedfag ved Universitetet i Bergen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kirsten Costain Schou

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
Aktiv cristin-person

Eva Gjengedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Herdis Alvsvåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Gunnhild Blåka

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 4 av 4