Cristin-prosjekt-ID: 414214
Sist endret: 31. oktober 2014 12:41
Cristin-prosjekt-ID: 414214
Sist endret: 31. oktober 2014 12:41
Prosjekt

Kartlegging av legemiddelhåndtering på sykehjem

prosjektleder

Wenche Wannebo
ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nord universitet
 • Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsfarmasi • Sykepleievitenskap

Emneord

Legemidler

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2008 Slutt: 30. juni 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kartlegging av legemiddelhåndtering på sykehjem

Sammendrag

Formålet med prosjektet er å få en oversikt over om og på hvilke områder innenfor legemiddelhåndtering til eldre det er behov for kunnskaps- og kompetanseheving blant sykepleiere og vernepleiere som jobber i sykehjem. Videre er det et mål å skaffe et godt grunnlag for planlegging og gjennomføring av en intervensjonsstudie (RCT studie) der målet er å sette i verk kompetansehevingstiltak som vil kunne ha dokumenterbar effekt. Forskerspørsmål: Hvilke kunnskaper og ferdigheter (kompetanse) har sykepleiere og vernepleiere i sykehjem innenfor legemiddelhåndtering, og på hvilke områder innenfor legemiddelhåndteringen er det behov for kunnskaps- og kompetansehevende tiltak? Det gjennomføres en kvantitativ spørreskjemaundersøkelse blant sykepleiere og vernepleiere på alle sykehjem i Nord- Trøndelag. Spørreskjema vil omfatte flere spørsmål for alle deler av legemiddelhåndteringen: Legemiddelkunnskap, administrering av legemidler, bruk av felleskatalogen og andre informasjonskilder, medikamentregning, dokumentasjon og avviksrapportering. Spørreskjema sendes via sykehjemmenes ledelse til alle ansatte med ansvar for administrering av legemidler. Data bearbeides og behandles statistisk i SPSS. Enkle og bivariate frekvensanalyser benyttes, men det vil også være aktuelt med multivariate analyser der bakgrunnsvariabler som kjønn, alder, utdanning, antall år praksis m.m. trekkes inn. Resultatene vil være utgangspunkt for planlegging og igangsetting av en RCT studie med intervensjon av kompetansehevingstiltak blant ansatte på sykehjem. Videre skal resultatene formidles i en vitenskapelig artikkel.

Vitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å få en oversikt over om og på hvilke områder innenfor legemiddelhåndtering til eldre det er behov for kunnskaps- og kompetanseheving blant sykepleiere og vernepleiere som jobber i sykehjem. Videre er det et mål å skaffe et godt grunnlag for planlegging og gjennomføring av en intervensjonsstudie (RCT studie) der målet er å sette i verk kompetansehevingstiltak som vil kunne ha dokumenterbar effekt. Forskerspørsmål: Hvilke kunnskaper og ferdigheter (kompetanse) har sykepleiere og vernepleiere i sykehjem innenfor legemiddelhåndtering, og på hvilke områder innenfor legemiddelhåndteringen er det behov for kunnskaps- og kompetansehevende tiltak? Det gjennomføres en kvantitativ spørreskjemaundersøkelse blant sykepleiere og vernepleiere på alle sykehjem i Nord- Trøndelag. Spørreskjema vil omfatte flere spørsmål for alle deler av legemiddelhåndteringen: Legemiddelkunnskap, administrering av legemidler, bruk av felleskatalogen og andre informasjonskilder, medikamentregning, dokumentasjon og avviksrapportering. Spørreskjema sendes via sykehjemmenes ledelse til alle ansatte med ansvar for administrering av legemidler. Data bearbeides og behandles statistisk i SPSS. Enkle og bivariate frekvensanalyser benyttes, men det vil også være aktuelt med multivariate analyser der bakgrunnsvariabler som kjønn, alder, utdanning, antall år praksis m.m. trekkes inn. Resultatene vil være utgangspunkt for planlegging og igangsetting av en RCT studie med intervensjon av kompetansehevingstiltak blant ansatte på sykehjem. Videre skal resultatene formidles i en vitenskapelig artikkel.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Wenche Wannebo

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nord universitet

Lise Annie Bjørnli Sagmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nord universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet
1 - 2 av 2