Cristin-prosjekt-ID: 414215
Sist endret: 31. oktober 2014 12:42
Cristin-prosjekt-ID: 414215
Sist endret: 31. oktober 2014 12:42
Prosjekt

Legemiddelhåndtering og compliance i helse- og omsorgssektoren

prosjektleder

Wenche Wannebo
ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet
 • Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Farmakologi • Sykepleievitenskap

Emneord

Compliance • Legemiddelhåndtering • Legemidler

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2009 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Legemiddelhåndtering og compliance i helse- og omsorgssektoren

Sammendrag

Prosjektets formål er å utvikle et fokusområde for FoU arbeid i helsefagavdelingen. Prosjektet fungerer som et paraplyprosjekt som genererer mange små og store prosjekter innenfor tema legemiddelhåndtering i helse- og omsorgssektoren. Prosjektet er tverrfaglig, og det er et mål å få med studenter, enten i ulike underprosjekter eller i form av bachelor- og masteroppgaver. Det er også et mål å samarbeide om prosjekter med praksisfeltet.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektets formål er å utvikle et fokusområde for FoU arbeid i helsefagavdelingen. Prosjektet fungerer som et paraplyprosjekt som genererer mange små og store prosjekter innenfor tema legemiddelhåndtering i helse- og omsorgssektoren. Prosjektet er tverrfaglig, og det er et mål å få med studenter, enten i ulike underprosjekter eller i form av bachelor- og masteroppgaver. Det er også et mål å samarbeide om prosjekter med praksisfeltet.

Tittel

Medication and compliance in the Health care sector

prosjektdeltakere

prosjektleder

Wenche Wannebo

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nord universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet
1 - 1 av 1