Cristin-prosjekt-ID: 414220
Sist endret: 22. november 2013 13:48
Cristin-prosjekt-ID: 414220
Sist endret: 22. november 2013 13:48
Prosjekt

Idrettens anlegg og de unges idrettsforståelse

prosjektleder

Pål Augestad
ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emneord

Ungdom • Sport

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 1998 Slutt: 31. desember 2001

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Idrettens anlegg og de unges idrettsforståelse

Sammendrag

Dette prosjektet tar sikte på å undersøke hvilken betydning anlegg har for ungdommens opplevelse, forståelse og forhold til idrett. Det skal undersøkes hvordan idrettsanleggene former og omformer den idrettslige opplevelse og praksis og derigjennom påvirker de unges forståelse av idrett. En vil prøve å avdekke dels hvilken idrettsforståelse, pedagogiske ideer og kulturelle tradisjoner som idrettsanleggene er bærere av; dels hvilken innvirkning idrettsanleggene har på de opplevelser og erfaringer ungdommen tilegner seg i sin idrettslige praksis; dels hvilke tanke- eller opplevelsesfigurer dominerer de unges erfaringer i idrettsanleggene, og i hvilken grad deres erfaringer og fortolkninger er preget av anleggets egenskaper; og dels hvilken betydning kjønn og sosial bakgrunn har for opplevelse og erfaring av idrettsanlegg. Gjennom semiotisk og scenisk forståelse av idrettsanlegg, deltakende observasjon av ni utvalgte anlegg og intervjuer av ca 30 ungdommer vil det undersøkes hva slags idrettsopplevelse anleggene innbyr til og hvor viktig det fysiske miljøet er som sosialiseringkilde innen idrett. Et slikt arbeid vil kunne kaste lys over hvordan de unges syn på idrett etableres, gjendannes og endres.

Vitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet tar sikte på å undersøke hvilken betydning anlegg har for ungdommens opplevelse, forståelse og forhold til idrett. Det skal undersøkes hvordan idrettsanleggene former og omformer den idrettslige opplevelse og praksis og derigjennom påvirker de unges forståelse av idrett. En vil prøve å avdekke dels hvilken idrettsforståelse, pedagogiske ideer og kulturelle tradisjoner som idrettsanleggene er bærere av; dels hvilken innvirkning idrettsanleggene har på de opplevelser og erfaringer ungdommen tilegner seg i sin idrettslige praksis; dels hvilke tanke- eller opplevelsesfigurer dominerer de unges erfaringer i idrettsanleggene, og i hvilken grad deres erfaringer og fortolkninger er preget av anleggets egenskaper; og dels hvilken betydning kjønn og sosial bakgrunn har for opplevelse og erfaring av idrettsanlegg. Gjennom semiotisk og scenisk forståelse av idrettsanlegg, deltakende observasjon av ni utvalgte anlegg og intervjuer av ca 30 ungdommer vil det undersøkes hva slags idrettsopplevelse anleggene innbyr til og hvor viktig det fysiske miljøet er som sosialiseringkilde innen idrett. Et slikt arbeid vil kunne kaste lys over hvordan de unges syn på idrett etableres, gjendannes og endres.

Tittel

The facilities of sport and the conception of sport among the youth

Sammendrag

In this study, the impact of sport facilities on youths’ experiences and understanding of sport is examined. Particularly, this study will investigate how the facilities of sport form and mould sporting practice and experiences, and thereby the understanding of sport among youth. Through a semiotic and scenic approach, participating observations in nine chosen facilities and interviews with 30 young people, the impact of sport facilities on the sport experience and as a socializating agent will be studied. Such an investigation will throw light on how young people's view of sport is created, maintained and changed.

Vitenskapelig sammendrag

In this study, the impact of sport facilities on youths’ experiences and understanding of sport is examined. Particularly, this study will investigate how the facilities of sport form and mould sporting practice and experiences, and thereby the understanding of sport among youth. Through a semiotic and scenic approach, participating observations in nine chosen facilities and interviews with 30 young people, the impact of sport facilities on the sport experience and as a socializating agent will be studied. Such an investigation will throw light on how young people's view of sport is created, maintained and changed.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Pål Augestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge

Jan Ove Tangen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 2 av 2