Cristin-prosjekt-ID: 414233
Sist endret: 22. oktober 2013 14:41
Cristin-prosjekt-ID: 414233
Sist endret: 22. oktober 2013 14:41
Prosjekt

Lærebok til grunnkurs i Statistikk

prosjektleder

Per Christian Hagen
ved Institutt for økonomi og IT ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for økonomi og IT ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Statistikk

Emneord

Statistikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 1995 Slutt: 31. desember 2005

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lærebok til grunnkurs i Statistikk

Sammendrag

Det er i prosjektet skrevet en ny lærebok, Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk (Cappelen Akademisk Forlag 1996), som vil bli brukt i statistikk-kursene ved høgskolen. Den inneholder standard pensum i et grunnkurs i statistikk pluss en del emner som er nyttige for andre kurs og prosjektarbeid. Boken gir også en innføring i programpakken Minitab. 2.utgave kom i 1998 og 3.utgave, som inneholder et nytt kapittel om ikke-parametriske metoder, ble utgitt i 2000. 4. utgave kom i 2003.

Vitenskapelig sammendrag

Det er i prosjektet skrevet en ny lærebok, Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk (Cappelen Akademisk Forlag 1996), som vil bli brukt i statistikk-kursene ved høgskolen. Den inneholder standard pensum i et grunnkurs i statistikk pluss en del emner som er nyttige for andre kurs og prosjektarbeid. Boken gir også en innføring i programpakken Minitab. 2.utgave kom i 1998 og 3.utgave, som inneholder et nytt kapittel om ikke-parametriske metoder, ble utgitt i 2000. 4. utgave kom i 2003.

Tittel

Textbook for an Introductory Course in Statistics

Sammendrag

A textbook for an introductory course in probability and statistics has been written (1.edition 1996). The book contains standard topics for such a course, including use of the statistical package Minitab. 2nd edition came in 1998 and 3rd edition in 2000. 4th edition came i 2003.

Vitenskapelig sammendrag

A textbook for an introductory course in probability and statistics has been written (1.edition 1996). The book contains standard topics for such a course, including use of the statistical package Minitab. 2nd edition came in 1998 and 3rd edition in 2000. 4th edition came i 2003.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Christian Hagen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for økonomi og IT ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk.

Hagen, Per Chr.. 2007, Cappelen Damm Akademisk. USNLærebok

Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk.

Hagen, Per Chr.. 2003, Cappelen Damm Akademisk. USNLærebok

Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk.

Hagen, Per Chr.. 2000, Cappelen Damm Akademisk. USNLærebok
1 - 3 av 3