Cristin-prosjekt-ID: 414237
Sist endret: 22. oktober 2013 14:46

Cristin-prosjekt-ID: 414237
Sist endret: 22. oktober 2013 14:46
Prosjekt

Den norske deltakelsen på den internasjonale fredskongressen i Haag 1899

prosjektleder

Nils Ivar Agøy
ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Historie

Emneord

Fred

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 1998 Slutt: 1. april 1999

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Den norske deltakelsen på den internasjonale fredskongressen i Haag 1899

Sammendrag

Prosjektet går ut på å skrive et norsk bidrag til en bok som utgis av nederlandske myndigheter i anledning 100-års jubileet for fredskonferansen i Haag 1899. Norske myndigheters forhold til konferansen skal undersøkes på grunnlag av arkivstudier i Stockholm og Oslo. Det blir naturlig å legge vekt på uenigheten mellom svenske og norsk statsmyndigheter m.h.t. representasjon på kongressen og den svensk-norske delegasjonens opptredender.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet går ut på å skrive et norsk bidrag til en bok som utgis av nederlandske myndigheter i anledning 100-års jubileet for fredskonferansen i Haag 1899. Norske myndigheters forhold til konferansen skal undersøkes på grunnlag av arkivstudier i Stockholm og Oslo. Det blir naturlig å legge vekt på uenigheten mellom svenske og norsk statsmyndigheter m.h.t. representasjon på kongressen og den svensk-norske delegasjonens opptredender.

Tittel

The Norwegian Participation at the International Peace Conference in the Hague in 1899

Sammendrag

The purpose of the project is to write the Norwegian contribution for a book published by the Dutch government in sommeration of the 100th anniversary of the First International Peace Conference in the Hague in 1899. The positions taken by Norwegian authorities concerning the conference will be investigated through archival research in Stockholm and Oslo. There was some disagreement between Swedish and Norwegian authorities as to how the two countries ought to be represented at the conference and about the mandate of the delegates. This will be discussed in the article.

Vitenskapelig sammendrag

The purpose of the project is to write the Norwegian contribution for a book published by the Dutch government in sommeration of the 100th anniversary of the First International Peace Conference in the Hague in 1899. The positions taken by Norwegian authorities concerning the conference will be investigated through archival research in Stockholm and Oslo. There was some disagreement between Swedish and Norwegian authorities as to how the two countries ought to be represented at the conference and about the mandate of the delegates. This will be discussed in the article.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Nils Ivar Agøy

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 1 av 1