Cristin-prosjekt-ID: 414238
Sist endret: 22. oktober 2013 14:47

Cristin-prosjekt-ID: 414238
Sist endret: 22. oktober 2013 14:47
Prosjekt

Det norske offiserskorpset mellom 1885 og 1905 - fra kongetroskap til fedrelandstroskap

prosjektleder

Nils Ivar Agøy
ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Historie

Emneord

Nasjonalisme • Sivil militære relasjoner

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 1995 Slutt: 31. desember 2000

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Det norske offiserskorpset mellom 1885 og 1905 - fra kongetroskap til fedrelandstroskap

Sammendrag

Prosjektet tar sikte på å undersøke, kartlegge og forklare de betydelige holdningsendringene innad i det norske offiserskorpset i de siste tjue årene av unionen med Sverige. Som gruppe var offiserskorpset i utgangspunktet sterkt knyttet til kongemakten, bl.a. med en personlig troskapsed, og stod politisk for unionsvennlige holdninger. Under de nasjonale stridene på 1890-tallet ble militæret sett som en av kongens sikre støttespillere. I 1905 satte imidlertid korpset lojaliteten til en selvstendig norsk stat over lojaliteten til kongehuset, noe som også må sees som en forutsetning for utfallet av unionsstriden. Prosjektet vil både kaste nytt lys over en viktig hendelse i rikshistorien og gi innblikk i offisérskorpsets og i den nasjonalistiske bevegelsens indre dynamikk.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet tar sikte på å undersøke, kartlegge og forklare de betydelige holdningsendringene innad i det norske offiserskorpset i de siste tjue årene av unionen med Sverige. Som gruppe var offiserskorpset i utgangspunktet sterkt knyttet til kongemakten, bl.a. med en personlig troskapsed, og stod politisk for unionsvennlige holdninger. Under de nasjonale stridene på 1890-tallet ble militæret sett som en av kongens sikre støttespillere. I 1905 satte imidlertid korpset lojaliteten til en selvstendig norsk stat over lojaliteten til kongehuset, noe som også må sees som en forutsetning for utfallet av unionsstriden. Prosjektet vil både kaste nytt lys over en viktig hendelse i rikshistorien og gi innblikk i offisérskorpsets og i den nasjonalistiske bevegelsens indre dynamikk.

Tittel

The Norwegian Officer Corps between 1885 and 1905 - Shifting Loyalties from King to Country

Sammendrag

The project aims to investigate, document and explain the considerable shifts of opinion inside the Norwegian officer corps during the last twenty years of Norway’s political union with Sweden. As a group, the officers had traditionally maintained very close ties to the royal house, and the officers swore personal fealty to the King. When nationalist politics in Norway led to clashes with Sweden and the royal power in the 1890s, the Norwegian military was regarded as a potential danger to the nationalist cause. In the event, however, the corps placed its loyalties towards an independent Norwegian state above its loyalties towards the royal house and the union. The project will attempt to give new insights into an important event in Norwegian (and Swedish) history and also to illuminate the internal dynamics of the officer corps and of nationalist movements.

Vitenskapelig sammendrag

The project aims to investigate, document and explain the considerable shifts of opinion inside the Norwegian officer corps during the last twenty years of Norway’s political union with Sweden. As a group, the officers had traditionally maintained very close ties to the royal house, and the officers swore personal fealty to the King. When nationalist politics in Norway led to clashes with Sweden and the royal power in the 1890s, the Norwegian military was regarded as a potential danger to the nationalist cause. In the event, however, the corps placed its loyalties towards an independent Norwegian state above its loyalties towards the royal house and the union. The project will attempt to give new insights into an important event in Norwegian (and Swedish) history and also to illuminate the internal dynamics of the officer corps and of nationalist movements.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Nils Ivar Agøy

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Om brutte eder, brysomme detaljer og moralisering.

Agøy, Nils Ivar. 2002, HIFO-nytt. USNAnmeldelse
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »