Cristin-prosjekt-ID: 414252
Sist endret: 22. oktober 2013 14:58

Cristin-prosjekt-ID: 414252
Sist endret: 22. oktober 2013 14:58
Prosjekt

Norrøne tekster og vikingtidshistorie

prosjektleder

Claus Krag
ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Historie

Emneord

Lyrikk • Norge • Vikingtid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 1995 Slutt: 31. desember 2005

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norrøne tekster og vikingtidshistorie

Sammendrag

Middelalderens sagaskrivere forestilte seg at de skrev vikingtidens historie med samtidige kilder - skaldekvadene - som gru nlag. Disse tekstene er likevel i vårt århundre ikke i særlig grad blitt gransket i et historisk perspektiv som kombinerer historie og filologi. Det skulle derfor være rom for å utvikle et slikt perspektiv metodisk på en må e som er spesielt tilpasset disse tekstene. En slik metode skal ikke bare betone tekstenes særpreg i en tids- og kulturbestemt sammenheng, men også ta hensyn til deres tekstlige og litterære egenart. Særlig er det behov for å avklare f rskjellige lag i kongesagaene i spenningsforholdet mellom disse verkene som høymiddelalderlitteratur og vikingtidsdiktningen som ligger til grunn som kilder.

Vitenskapelig sammendrag

Middelalderens sagaskrivere forestilte seg at de skrev vikingtidens historie med samtidige kilder - skaldekvadene - som gru nlag. Disse tekstene er likevel i vårt århundre ikke i særlig grad blitt gransket i et historisk perspektiv som kombinerer historie og filologi. Det skulle derfor være rom for å utvikle et slikt perspektiv metodisk på en må e som er spesielt tilpasset disse tekstene. En slik metode skal ikke bare betone tekstenes særpreg i en tids- og kulturbestemt sammenheng, men også ta hensyn til deres tekstlige og litterære egenart. Særlig er det behov for å avklare f rskjellige lag i kongesagaene i spenningsforholdet mellom disse verkene som høymiddelalderlitteratur og vikingtidsdiktningen som ligger til grunn som kilder.

Tittel

Old Norse Texts and Viking History

Sammendrag

The medieval authors of the Kings’ Sagas themselves considered that they were writing the history of the Viking Age, based n contemporary sources in the form of skaldic stanzas. Yet, in this century, these texts have been relatively little studied using a historicist approach involving a dialogue between history and philology. Therefore there s ould be room for further development of such an approach specifically for these texts. Such a method would not only emphasise their chronological and cultural specifity but also their specifically textual, even literary, character. In p rticular, there is a need to clarify the layered nature of the Kings’ Sagas in the tension between their medieval narrative and the Viking Age poetry that is its authority.

Vitenskapelig sammendrag

The medieval authors of the Kings’ Sagas themselves considered that they were writing the history of the Viking Age, based n contemporary sources in the form of skaldic stanzas. Yet, in this century, these texts have been relatively little studied using a historicist approach involving a dialogue between history and philology. Therefore there s ould be room for further development of such an approach specifically for these texts. Such a method would not only emphasise their chronological and cultural specifity but also their specifically textual, even literary, character. In p rticular, there is a need to clarify the layered nature of the Kings’ Sagas in the tension between their medieval narrative and the Viking Age poetry that is its authority.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Claus Krag

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Norway at the threshold of Western Europe.

Krag, Claus. 2001, USNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Klaus von See: Europa und der Norden im Mittelalter. Anmeldelse.

Krag, Claus. 2001, Historisk Tidsskrift (Norge). USNAnmeldelse

Etterord [om utviklingen av kongesagaene].

Krag, Claus. 2000, USNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Rane Kongsfostre og Olav Geirstadalv.

Krag, Claus. 1999, Historisk Tidsskrift (Norge). USNVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 5