Cristin-prosjekt-ID: 414262
Sist endret: 22. oktober 2013 15:18

Cristin-prosjekt-ID: 414262
Sist endret: 22. oktober 2013 15:18
Prosjekt

Norges historie ca. 800 - 1319/1350

prosjektleder

Claus Krag
ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Historie

Emneord

Historie • Norsk historie • Middelalder

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 1998 Slutt: 30. juni 2000

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norges historie ca. 800 - 1319/1350

Sammendrag

Formålet med prosjektet er å utarbeide en lærebok i norsk historie for tidsrommet ca. 800 til 1319/1350, til bruk i grunnf gsstudiene ved universiteter og høgskoler og ved andre studier.

Vitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å utarbeide en lærebok i norsk historie for tidsrommet ca. 800 til 1319/1350, til bruk i grunnf gsstudiene ved universiteter og høgskoler og ved andre studier.

Tittel

History of Norway ca. 800 - 1319/1350

Sammendrag

The aim of the project is to write a textbook in Norwegian history covering the period from ca. 800 - 1319/1350 for use at the introductory level of universities/regional colleges, and for other academic purposes.

Vitenskapelig sammendrag

The aim of the project is to write a textbook in Norwegian history covering the period from ca. 800 - 1319/1350 for use at the introductory level of universities/regional colleges, and for other academic purposes.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Claus Krag

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Norges historie fram til 1319.

Krag, Claus. 2000, Universitetsforlaget. USNVitenskapelig monografi
1 - 1 av 1