Cristin-prosjekt-ID: 414271
Sist endret: 12. desember 2014 13:47
Cristin-prosjekt-ID: 414271
Sist endret: 12. desember 2014 13:47
Prosjekt

Duftmarkeringenes funksjon i territorieforsvaret hos bever (Castor fiber)

prosjektleder

Frank Narve Rosell
ved Institutt for natur, helse og miljø ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for natur, helse og miljø ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Institutt for biologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Institutt for økonomi og IT ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Zoologiske og botaniske fag

Emneord

Kommunikasjon • Analkjertler

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 1998 Slutt: 30. juni 2004

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Duftmarkeringenes funksjon i territorieforsvaret hos bever (Castor fiber)

Sammendrag

Det er bredt akseptert at pattedyr duftmarkerer territoriene sine for å bekjentgjøre at territoriet er okkupert, men det debateres fortsatt om hvordan duftmarkeringer egentlig fungerer i territorie opprettholdelsen. Prosjektes hovedmål er åundersøke hvordan duftmarkeringer fungerer i forsvaret av beverterritorie. Beveren har to par organer, bevergjelpungene og analkjertlene, som begge blir brukt i duftmarkeringen. De ulike delmålene i dette studiet er 1) å teste hypotesenom at en av hovedfunksjonene til teritorie markeringen hos eurasiatisk bever er å forsvare territoriet; 2) undersøke den temporale og spatiale fordelingen av duftmarkeringer gjennom et helt år; 3) undersøke funksjonen til bevergjelpungene og analkjertlene i territorie markeringen; 4) undersøke hvordan den eruasiatiske beveren reagerer på inntrengere i territoriet; 5) undersøke om den eurasiatiske beveren kan skille naboer fra fremmede; og 6) dens egen art fra nordamerikansk bever. Forståelse av en spesifikk kommunikasjons atferd slik som duftmarkering hos bever, både de proksimate og ultimate funksjonene, kan sørge for insikt i det generelle møsteret av kommunikasjon. Potensielle praktiske anvendelser av denne kunnskapen inkluderer utvikling av kjemiske avskrekkings- og tiltrekkings midler for å begrense populasjonstettheten og kontrollere okkupasjon av habitat.

Vitenskapelig sammendrag

Det er bredt akseptert at pattedyr duftmarkerer territoriene sine for å bekjentgjøre at territoriet er okkupert, men det debateres fortsatt om hvordan duftmarkeringer egentlig fungerer i territorie opprettholdelsen. Prosjektes hovedmål er åundersøke hvordan duftmarkeringer fungerer i forsvaret av beverterritorie. Beveren har to par organer, bevergjelpungene og analkjertlene, som begge blir brukt i duftmarkeringen. De ulike delmålene i dette studiet er 1) å teste hypotesenom at en av hovedfunksjonene til teritorie markeringen hos eurasiatisk bever er å forsvare territoriet; 2) undersøke den temporale og spatiale fordelingen av duftmarkeringer gjennom et helt år; 3) undersøke funksjonen til bevergjelpungene og analkjertlene i territorie markeringen; 4) undersøke hvordan den eruasiatiske beveren reagerer på inntrengere i territoriet; 5) undersøke om den eurasiatiske beveren kan skille naboer fra fremmede; og 6) dens egen art fra nordamerikansk bever. Forståelse av en spesifikk kommunikasjons atferd slik som duftmarkering hos bever, både de proksimate og ultimate funksjonene, kan sørge for insikt i det generelle møsteret av kommunikasjon. Potensielle praktiske anvendelser av denne kunnskapen inkluderer utvikling av kjemiske avskrekkings- og tiltrekkings midler for å begrense populasjonstettheten og kontrollere okkupasjon av habitat.

Tittel

The functions of scent marking in beaver (Castor fiber) territorial defense

Sammendrag

It is widely accepted that mammals scent mark their territories to advertise their occupancy and ownership of the territory, but it is still under debate how scent marks actually function in terms of territory maintenance. The project's main objective is to examine how scent marking functions in beaver territorial defense. Beavers possess two pairs of organs, castor sacs and anal glands, both used in scent marking. The specific aims of this study are 1) to test the hypothesis thatone of the main functions of territory marking in Eurasian beaver is to defend the territory; 2) to investigate the temporal and spatial patterns of scent markings during an entire year; 3) to investigate the role of the castoreum and analgland secretion in territory marking; 4) to investigate how resident Eurasian beavers respond to intruders inside the territory; 5) to examine whether Eurasian beavers can distinguish neighbours from strangers; and 6) its own species from the North American beaver. Understanding a specific communication behavior, such as scent marking by beaver, at both the level of proximate stimulus and ultimate functions may provide insight into general patterns of communication. Potential practical applications of this knowledge include the development of chemical deterrants or attractants for use in limiting population density and controlling habitat occupancy.

Vitenskapelig sammendrag

It is widely accepted that mammals scent mark their territories to advertise their occupancy and ownership of the territory, but it is still under debate how scent marks actually function in terms of territory maintenance. The project's main objective is to examine how scent marking functions in beaver territorial defense. Beavers possess two pairs of organs, castor sacs and anal glands, both used in scent marking. The specific aims of this study are 1) to test the hypothesis thatone of the main functions of territory marking in Eurasian beaver is to defend the territory; 2) to investigate the temporal and spatial patterns of scent markings during an entire year; 3) to investigate the role of the castoreum and analgland secretion in territory marking; 4) to investigate how resident Eurasian beavers respond to intruders inside the territory; 5) to examine whether Eurasian beavers can distinguish neighbours from strangers; and 6) its own species from the North American beaver. Understanding a specific communication behavior, such as scent marking by beaver, at both the level of proximate stimulus and ultimate functions may provide insight into general patterns of communication. Potential practical applications of this knowledge include the development of chemical deterrants or attractants for use in limiting population density and controlling habitat occupancy.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Frank Narve Rosell

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for natur, helse og miljø ved Universitetet i Sørøst-Norge

Per Christian Hagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for økonomi og IT ved Universitetet i Sørøst-Norge

Yngve Espmark

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for biologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Howard Parker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for natur, helse og miljø ved Universitetet i Sørøst-Norge

Lixing Sun

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 5