Cristin-prosjekt-ID: 414278
Sist endret: 22. oktober 2013 15:35
Cristin-prosjekt-ID: 414278
Sist endret: 22. oktober 2013 15:35
Prosjekt

Høstingsstrategier for bever

prosjektleder

Howard Parker
ved Institutt for natur, helse og miljø ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for natur, helse og miljø ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Zoologiske og botaniske fag

Emneord

Ledelse • Jakt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 20. april 1996 Slutt: 30. juni 2005

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Høstingsstrategier for bever

Sammendrag

Fremtidens beverkvoter vil trolig bli basert på et prosentvis uttak av den estimerte beverbestanden på et bestemt areal. Men hvor stor andel av bestanden kan høstes dersom optimal vedvarende avkastning er målet? Erfaringer så langt tyder på ca 25% av høstbestanden hos den europeiske beveren, men andelen er tildels avhengig av fangstens og jaktens selektivitet for alder og kjønn. I dag mangler vi kunnskap om dette. Prosjektets delmål: 1) Å undersøke innvirkning av et fangstnivå på ca 25% på bestandstørrelse, alderssammensetning, kolonistabilitet (flytting eller ikke) over 3 år, sammenlignet med ett eller flere referanseområder. 2) Å undersøke bl.a. alder, kjønn, reproduksjonsstatus og fosterutvikling hos dyr skutt om våren (hovedsakelig april). 3) Å undersøke kjønns- og alderssammensetning på skutte dyr sammenlignet med bestanden forøvrig, dette som mål på jaktens selektivitet for kjønn og alder. 4) Å utvikle en enkel fangstmodell for beveren i Norge.

Vitenskapelig sammendrag

Fremtidens beverkvoter vil trolig bli basert på et prosentvis uttak av den estimerte beverbestanden på et bestemt areal. Men hvor stor andel av bestanden kan høstes dersom optimal vedvarende avkastning er målet? Erfaringer så langt tyder på ca 25% av høstbestanden hos den europeiske beveren, men andelen er tildels avhengig av fangstens og jaktens selektivitet for alder og kjønn. I dag mangler vi kunnskap om dette. Prosjektets delmål: 1) Å undersøke innvirkning av et fangstnivå på ca 25% på bestandstørrelse, alderssammensetning, kolonistabilitet (flytting eller ikke) over 3 år, sammenlignet med ett eller flere referanseområder. 2) Å undersøke bl.a. alder, kjønn, reproduksjonsstatus og fosterutvikling hos dyr skutt om våren (hovedsakelig april). 3) Å undersøke kjønns- og alderssammensetning på skutte dyr sammenlignet med bestanden forøvrig, dette som mål på jaktens selektivitet for kjønn og alder. 4) Å utvikle en enkel fangstmodell for beveren i Norge.

Tittel

Harvest Strategies for Beaver

Sammendrag

In Norway, the future harvest quotas for beaver will most likely be based upon a certain percentage of the estimated population size in an area. However, presently it is not known what percentage of the population can safely be harvested if maximum sustained yield is the management goal. Experience and calculations suggest approx. 25% of the autumn population, dependant upon a number of factors, among others the selective effect of spring shooting on the age and sex of the harvested segment. The goals of this study are 1) To investigate the effect of a 25% harvest (of March-April population) on population size, age composition and colony stability (movement of the lodge) during 3 years, compared with a control area. 2) To investigate the sex, age, reproductive status and foster development of beaver shot in the spring (mainly April). 3) To investigate the sex and age composition of harvested animals, relative to composition in the mother population, as a measure of shooting's selectivity. 4) To develop a simple harvest model for beaver in Norway.

Vitenskapelig sammendrag

In Norway, the future harvest quotas for beaver will most likely be based upon a certain percentage of the estimated population size in an area. However, presently it is not known what percentage of the population can safely be harvested if maximum sustained yield is the management goal. Experience and calculations suggest approx. 25% of the autumn population, dependant upon a number of factors, among others the selective effect of spring shooting on the age and sex of the harvested segment. The goals of this study are 1) To investigate the effect of a 25% harvest (of March-April population) on population size, age composition and colony stability (movement of the lodge) during 3 years, compared with a control area. 2) To investigate the sex, age, reproductive status and foster development of beaver shot in the spring (mainly April). 3) To investigate the sex and age composition of harvested animals, relative to composition in the mother population, as a measure of shooting's selectivity. 4) To develop a simple harvest model for beaver in Norway.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Howard Parker

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for natur, helse og miljø ved Universitetet i Sørøst-Norge

Frank Narve Rosell

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for natur, helse og miljø ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Parturition dates for Eurasian beaver Castor fiber : when should spring hunting cease?

Parker, Howard; Rosell, Frank. 2001, Hunting as sustainable resource utilization - experience and challenges (conference). USNVitenskapelig foredrag

Forvaltningsplan for bever, Bø kommune, Telemark.

Parker, Howard. 2000, USNRapport
1 - 2 av 2