Cristin-prosjekt-ID: 414341
Sist endret: 25. oktober 2013 14:31

Cristin-prosjekt-ID: 414341
Sist endret: 25. oktober 2013 14:31
Prosjekt

Tungmetall (Cd,Cu og Zn) i bever (Castor fiber) frå Bø i Telemark

prosjektleder

Howard Parker
ved Institutt for natur, helse og miljø ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for natur, helse og miljø ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Matematikk og naturvitenskap

Emneord

Sink

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. mars 1999 Slutt: 1. mai 2001

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tungmetall (Cd,Cu og Zn) i bever (Castor fiber) frå Bø i Telemark

Sammendrag

Formålet med prosjektet er å finna konsentrasjonane av kadmium (Cd), koppar (Cu) og sink (Zn) i bever frå Bø i Telemark og sjå korleis desse elementa fordeler seg i ulike organ og vev og korleis dei relaterer seg til alder og helsetilstand. Bakgrunnen er at Cd er eit giftig metall som kan nå høge konsentrasjonar i surt vatn og i jordsmonn medan dei to andre er essensielle næringsstoff som det ofte er underskot på i norsk natur, spesielt Cu. Zn er også antagonist til Cd slik at nivået av dette elementet er av interesse av den grunn.

Vitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å finna konsentrasjonane av kadmium (Cd), koppar (Cu) og sink (Zn) i bever frå Bø i Telemark og sjå korleis desse elementa fordeler seg i ulike organ og vev og korleis dei relaterer seg til alder og helsetilstand. Bakgrunnen er at Cd er eit giftig metall som kan nå høge konsentrasjonar i surt vatn og i jordsmonn medan dei to andre er essensielle næringsstoff som det ofte er underskot på i norsk natur, spesielt Cu. Zn er også antagonist til Cd slik at nivået av dette elementet er av interesse av den grunn.

Tittel

Heavy metals (Cd, Cu, and Zn) in Eurasian beaver (Castor fiber) from Bø, Telemark Norway

Sammendrag

The aim of the study is to ilucidate the levels of cadmium (Cd), copper (Cu),and zink (Zn) in beaver and find the distribution of these elements among various organs, and how the concentrations relate to age and health condition. The background is that cadmium is a toxic element that may reach dangerous levels in animals, especially under the acid conditions we have in this part of the country while the two others are essential trace elements in nutrition and, especially as copper is concerned, often deficient in Norwegian environments. Zink is an antagonist to Cd and its concentrations therefore of special interest.

Vitenskapelig sammendrag

The aim of the study is to ilucidate the levels of cadmium (Cd), copper (Cu),and zink (Zn) in beaver and find the distribution of these elements among various organs, and how the concentrations relate to age and health condition. The background is that cadmium is a toxic element that may reach dangerous levels in animals, especially under the acid conditions we have in this part of the country while the two others are essential trace elements in nutrition and, especially as copper is concerned, often deficient in Norwegian environments. Zink is an antagonist to Cd and its concentrations therefore of special interest.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Howard Parker

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for natur, helse og miljø ved Universitetet i Sørøst-Norge

Norvald Fimreite

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for natur, helse og miljø ved Universitetet i Sørøst-Norge

Frank Narve Rosell

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for natur, helse og miljø ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Cadmium, Copper, and Zinc in Eurasian beaver (Castor fiber) from Bø, Telemark, Norway.

Fimreite, Norvald; Parker, Howard Everett; Rosell, Frank; Hosen, David Andre; Hovden, Aina; Solheim, Annette. 2001, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. USNVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1