Cristin-prosjekt-ID: 414364
Sist endret: 25. oktober 2013 14:55
Cristin-prosjekt-ID: 414364
Sist endret: 25. oktober 2013 14:55
Prosjekt

Kompendium i samfunnsfagdidaktikk

prosjektleder

Svein Sturød
ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Vitenskap • Didaktikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 1998 Slutt: 31. desember 2001

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kompendium i samfunnsfagdidaktikk

Sammendrag

Kompendiet skal gi en innføring i fagdidaktikk i samfunnsfag for lærerstudenter. Det er bygget opp med tre hovedkomponenter, en faglig, en didaktisk og en metodisk. I den faglige komponentene vil det bli fokusert på de ulike disiplinenes egenart. Hva karakteriserer vitenskapsfagene historie, geografi og samfunnskunnskap. I den didaktiske komponent tas opp bl. a samfunnets syn på faget i skolen og hvordan det har endret seg over tid. Samfunnsfaget i L-97 og spesielt hvordan studentens kan styrke sin evne til didaktisk refleksjon, tas opp. Metodikkdelen går nærmere inn på hvordan man kan arbeide med faget i skolen, For å skape helhet i fremstillingen vil alle fagdisiplinene ha et felles tematisk utgangspunkt og i hovedsak hente sine eksempler fra dette.

Vitenskapelig sammendrag

Kompendiet skal gi en innføring i fagdidaktikk i samfunnsfag for lærerstudenter. Det er bygget opp med tre hovedkomponenter, en faglig, en didaktisk og en metodisk. I den faglige komponentene vil det bli fokusert på de ulike disiplinenes egenart. Hva karakteriserer vitenskapsfagene historie, geografi og samfunnskunnskap. I den didaktiske komponent tas opp bl. a samfunnets syn på faget i skolen og hvordan det har endret seg over tid. Samfunnsfaget i L-97 og spesielt hvordan studentens kan styrke sin evne til didaktisk refleksjon, tas opp. Metodikkdelen går nærmere inn på hvordan man kan arbeide med faget i skolen, For å skape helhet i fremstillingen vil alle fagdisiplinene ha et felles tematisk utgangspunkt og i hovedsak hente sine eksempler fra dette.

Tittel

Didactics in social science

Sammendrag

The compendium is to be an introduction to didactics in social science for teacher training students. It will discuss the distinctive aspects of history, geography and social studies as university subjects and as subjects in a classroom, and will focus on the similarities and differences of the objectives and content of these study areas. In this connection, it will focus on social studies in L-97 (National Curriculum-97). An important part of the work will be to strengthen the students’ skills at didactic reflection. Our work will also give some examples of how to teach social science in the classroom. To create appropriate continuity of classroom presentation, the disciplines dealt with (history, geography and social studies) will all share a common thematic ground, from which examples will be taken.

Vitenskapelig sammendrag

The compendium is to be an introduction to didactics in social science for teacher training students. It will discuss the distinctive aspects of history, geography and social studies as university subjects and as subjects in a classroom, and will focus on the similarities and differences of the objectives and content of these study areas. In this connection, it will focus on social studies in L-97 (National Curriculum-97). An important part of the work will be to strengthen the students’ skills at didactic reflection. Our work will also give some examples of how to teach social science in the classroom. To create appropriate continuity of classroom presentation, the disciplines dealt with (history, geography and social studies) will all share a common thematic ground, from which examples will be taken.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Svein Sturød

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Pål Augestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Tore Tinnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 3 av 3