Cristin-prosjekt-ID: 414390
Sist endret: 25. oktober 2013 15:19
Cristin-prosjekt-ID: 414390
Sist endret: 25. oktober 2013 15:19
Prosjekt

Miljøbioteknologi for ressursgjenvinning

prosjektleder

Rune Bakke
ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Basale biofag

Emneord

Bioreaktorer

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 1997 Slutt: 31. juli 2002

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Miljøbioteknologi for ressursgjenvinning

Sammendrag

Studier og utvikling av biologiske prosesser for foredling og ekstraksjon av ressurser fra organisk avfall. Strukturert, mekanistisk, matematisk modellering er det mest sentrale verktøy. Termodynamiske analyser inngår også i det teoretiske arbeidet. Eksperimentelt arbeid utføres i laboratorie- og full skala. Målet er å bidra til en mer helhetlig forvaltning av våre ressursstrømmer.

Vitenskapelig sammendrag

Studier og utvikling av biologiske prosesser for foredling og ekstraksjon av ressurser fra organisk avfall. Strukturert, mekanistisk, matematisk modellering er det mest sentrale verktøy. Termodynamiske analyser inngår også i det teoretiske arbeidet. Eksperimentelt arbeid utføres i laboratorie- og full skala. Målet er å bidra til en mer helhetlig forvaltning av våre ressursstrømmer.

Tittel

Resource Cycle Biotechnology

Sammendrag

Study and develop bioprocesses to extract resources from organic wastes. Structured, mechanistic models and thermodynamic analysis are included in the theoretical work. Lab. and full scale experiments are also conducted. The aim is to contribute to the development of sustainable resource recovery tools and strategies

Vitenskapelig sammendrag

Study and develop bioprocesses to extract resources from organic wastes. Structured, mechanistic models and thermodynamic analysis are included in the theoretical work. Lab. and full scale experiments are also conducted. The aim is to contribute to the development of sustainable resource recovery tools and strategies

prosjektdeltakere

prosjektleder

Rune Bakke

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Roald Kommedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 2 av 2