Cristin-prosjekt-ID: 414422
Sist endret: 25. oktober 2013 15:37

Cristin-prosjekt-ID: 414422
Sist endret: 25. oktober 2013 15:37
Prosjekt

Bestem effekten av de forskjellige prosessparametrene på LWA prosessen med hovedvekt på tørkeprosessen

prosjektleder

Morten Christian Melaaen
ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Maskinfag • Kjemisk teknologi

Emneord

Prosess • Morsmålsoverføring • Væskestrømning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 1998 Slutt: 31. desember 2002

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bestem effekten av de forskjellige prosessparametrene på LWA prosessen med hovedvekt på tørkeprosessen

Sammendrag

I dette prosjektet vil effekten av de forskjellige prosessparametrene på LWA (Light Weight Agglomerates) prosessen med hovedvekt på tørkeprosessen bli studert. Dette prosjektet er et dr.ing. studie. Først vil de praktiske aspekter av LWA prosessen bli studert. Arbeidet vil både være eksperimentelt og modellering. I modelleringsdelen vil CFD (Computational Fluid Dynamics) inngå. Gasstrømning og temperatur fordeling i tørkeovnen vil bli analysert. Beskrivelse av pellets bevegelse i tørkeovnen vil inngå. Bestemmelse av effekten av indre legemer på gasstrømmen i tørkeovnen, pelletsbevegelse og varmeovergang fra indre legemer til pellets er inkludert. Gastemperatur, atmosfære og varmeovergang i brennovnen vil også bli beskrevet.

Vitenskapelig sammendrag

I dette prosjektet vil effekten av de forskjellige prosessparametrene på LWA (Light Weight Agglomerates) prosessen med hovedvekt på tørkeprosessen bli studert. Dette prosjektet er et dr.ing. studie. Først vil de praktiske aspekter av LWA prosessen bli studert. Arbeidet vil både være eksperimentelt og modellering. I modelleringsdelen vil CFD (Computational Fluid Dynamics) inngå. Gasstrømning og temperatur fordeling i tørkeovnen vil bli analysert. Beskrivelse av pellets bevegelse i tørkeovnen vil inngå. Bestemmelse av effekten av indre legemer på gasstrømmen i tørkeovnen, pelletsbevegelse og varmeovergang fra indre legemer til pellets er inkludert. Gastemperatur, atmosfære og varmeovergang i brennovnen vil også bli beskrevet.

Tittel

Accertain the effect of process factors on the LWA process with an emphasisis on the Kiln process

Sammendrag

In this project the effect of the process factors on the LWA (Light Weight Agglomerates) process emphasis on the kiln process will be studied. This project is a dr.ing. study. First, the practical aspects of the LWA process will be studied. Both experimental studies and modelling are part of this project. In the modelling part CFD (Computational Fluid Dynamics) will be used. The Gas flow and temperature curves in the drying kiln will be analysed. Description of pellets movement in the drying kiln will be given. Determination of the effectof the internals in the drying kiln on the gas flow, pellets movement and the heat transfer from the internals to the pellets are included. Gas temperature curve, atmosphere and heat transfer in the burning kiln will be described.

Vitenskapelig sammendrag

In this project the effect of the process factors on the LWA (Light Weight Agglomerates) process emphasis on the kiln process will be studied. This project is a dr.ing. study. First, the practical aspects of the LWA process will be studied. Both experimental studies and modelling are part of this project. In the modelling part CFD (Computational Fluid Dynamics) will be used. The Gas flow and temperature curves in the drying kiln will be analysed. Description of pellets movement in the drying kiln will be given. Determination of the effectof the internals in the drying kiln on the gas flow, pellets movement and the heat transfer from the internals to the pellets are included. Gas temperature curve, atmosphere and heat transfer in the burning kiln will be described.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Morten Christian Melaaen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Dag Bjerketvedt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Martin Siljan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 3 av 3