Cristin-prosjekt-ID: 414425
Sist endret: 25. oktober 2013 15:39

Cristin-prosjekt-ID: 414425
Sist endret: 25. oktober 2013 15:39
Prosjekt

Flerfase strømning

prosjektleder

Morten Christian Melaaen
ved Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Maskinfag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 1997 Slutt: 31. desember 2002

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Flerfase strømning

Sammendrag

Analyse av flerfase strømningsforhold i rør med LDA utstyr. I dette prosjektet skal dispersjoner og emulsjoner av olje/vann strømning studeres. De eksprimentelle studiene er gjennomført i en flerfaserigg bygget ved HiT-TF og finansiert av Norsk Hydro Forskningssenter Porsgrunn.

Vitenskapelig sammendrag

Analyse av flerfase strømningsforhold i rør med LDA utstyr. I dette prosjektet skal dispersjoner og emulsjoner av olje/vann strømning studeres. De eksprimentelle studiene er gjennomført i en flerfaserigg bygget ved HiT-TF og finansiert av Norsk Hydro Forskningssenter Porsgrunn.

Tittel

Multiphase Flow

Sammendrag

Analysis of multiphase flow in tubes with LDA equipment. In this project dispersions/emulsions of oil and water flow are studied. The experimental studies are done in a multiphase rig built at HiT-TF and financed by norsk Hydro Research Center Porsgrunn.

Vitenskapelig sammendrag

Analysis of multiphase flow in tubes with LDA equipment. In this project dispersions/emulsions of oil and water flow are studied. The experimental studies are done in a multiphase rig built at HiT-TF and financed by norsk Hydro Research Center Porsgrunn.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Morten Christian Melaaen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge

Geir Elseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 2 av 2