Cristin-prosjekt-ID: 414434
Sist endret: 29. oktober 2013 09:38

Cristin-prosjekt-ID: 414434
Sist endret: 29. oktober 2013 09:38
Prosjekt

PARFLU: Eksperimentelle studier og simulering av dråpe/gass strømning

prosjektleder

Morten Christian Melaaen
ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Maskinfag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 1997 Slutt: 31. desember 2000

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

PARFLU: Eksperimentelle studier og simulering av dråpe/gass strømning

Sammendrag

I dette prosjektet arbeider to dr. studenter, og i løpet av det første året er det avlagt eksamen i forskjellige fag. De to dr. studentene har påbegynt modelleringsarbeidet og testet ut dataprogrammer. Målet er å utvikle to- og tredimensjonale modeller for dråpe/gass strømning i gravitasjon -, sentrifugal - og skovl/blad separatorer.

Vitenskapelig sammendrag

I dette prosjektet arbeider to dr. studenter, og i løpet av det første året er det avlagt eksamen i forskjellige fag. De to dr. studentene har påbegynt modelleringsarbeidet og testet ut dataprogrammer. Målet er å utvikle to- og tredimensjonale modeller for dråpe/gass strømning i gravitasjon -, sentrifugal - og skovl/blad separatorer.

Tittel

PARFLU: Experimental Studies and Simulations of Droplet/gas Fluid Flow

Sammendrag

In this project, two dr. students are working, and during this first year of the prosject courses have been taken. The two dr. students have started the modelling work, and are testing out software. The goal is to develop two- and three-dimensional models of droplet/gas flows in gravity, centrifugal and vane separators.

Vitenskapelig sammendrag

In this project, two dr. students are working, and during this first year of the prosject courses have been taken. The two dr. students have started the modelling work, and are testing out software. The goal is to develop two- and three-dimensional models of droplet/gas flows in gravity, centrifugal and vane separators.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Morten Christian Melaaen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Aage I. Jøsang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Qianpu Wang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 3 av 3