Cristin-prosjekt-ID: 414449
Sist endret: 29. oktober 2013 10:13

Cristin-prosjekt-ID: 414449
Sist endret: 29. oktober 2013 10:13
Prosjekt

Simulering og modellering av reaktorer

prosjektleder

Morten Christian Melaaen
ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Maskinfag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 1997 Slutt: 31. desember 2002

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Simulering og modellering av reaktorer

Sammendrag

Simulering og modellering av forskjellige typer reaktorer benyttet i norsk prosessindustri.Fluidisert gassfase reaktorer og omrørte tank reaktorer er studert med numerisk strømnings analyse (CFD)

Vitenskapelig sammendrag

Simulering og modellering av forskjellige typer reaktorer benyttet i norsk prosessindustri.Fluidisert gassfase reaktorer og omrørte tank reaktorer er studert med numerisk strømnings analyse (CFD)

Tittel

Simulation and Modelling of Reactors

Sammendrag

Simulation and modelling of different types of reactors used in Norwegian process industry.Fluidised gas phase reactors and stirred tank reactors are studied by computational fluid dynamics (CFD).

Vitenskapelig sammendrag

Simulation and modelling of different types of reactors used in Norwegian process industry.Fluidised gas phase reactors and stirred tank reactors are studied by computational fluid dynamics (CFD).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Morten Christian Melaaen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 1 av 1