Cristin-prosjekt-ID: 414450
Sist endret: 29. oktober 2013 10:14

Cristin-prosjekt-ID: 414450
Sist endret: 29. oktober 2013 10:14
Prosjekt

Strømningssimulering med Fluent

prosjektleder

Morten Christian Melaaen
ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Maskinfag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 1997 Slutt: 31. desember 2002

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Strømningssimulering med Fluent

Sammendrag

Dette prosjektet gjennomføres for å øke kompetansen på bruk av simuleringsverktøyet Fluent og gridgeneratoren Gambit. Fluent og Gambit er testet på mange typer strømninger problemer som i kjemiske reaktorer, sykloner, ventilasjon, forbrenning etc. Sammenligner mot forsøksdata er også gjort

Vitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet gjennomføres for å øke kompetansen på bruk av simuleringsverktøyet Fluent og gridgeneratoren Gambit. Fluent og Gambit er testet på mange typer strømninger problemer som i kjemiske reaktorer, sykloner, ventilasjon, forbrenning etc. Sammenligner mot forsøksdata er også gjort

Tittel

Computational Fluid Dynamics with Fluent

Sammendrag

This project will increase the experience with the computational fluid dynamics code FLUENT and the grid generator Gambit. Fluent and Gambit are tested on many different types of fluid reactors, cyclones, ventilation, combustion etc. Comparisons wit experimental data are also done

Vitenskapelig sammendrag

This project will increase the experience with the computational fluid dynamics code FLUENT and the grid generator Gambit. Fluent and Gambit are tested on many different types of fluid reactors, cyclones, ventilation, combustion etc. Comparisons wit experimental data are also done

prosjektdeltakere

prosjektleder

Morten Christian Melaaen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 1 av 1