Cristin-prosjekt-ID: 414453
Sist endret: 29. oktober 2013 10:17

Cristin-prosjekt-ID: 414453
Sist endret: 29. oktober 2013 10:17
Prosjekt

Varmeoverføring og strømning i polymer-reaktorer

prosjektleder

Morten Christian Melaaen
ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Maskinfag • Kjemisk teknologi

Emneord

Teknologi • Morsmålsoverføring • Væskestrømning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 1998 Slutt: 31. desember 2002

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Varmeoverføring og strømning i polymer-reaktorer

Sammendrag

Dette prosjektet er et dr.ing. studie hvor målsettingen er ved eksperimentalstudier å utvikle og verifisere korrelasjoner for varmetransport over hete-/kjøleflater i en- og flerfasereaktorer og å implementere disse i strømningsmodeller basert på Computational Fluid Dynamics (CFD). Aktiviteten vil rette seg mot forholdene i omrørte reaktorer. Det skal også utvikles korrelasjoner til bruk i enklere reaktormodeller. CFD-modellene vil benyttes for å analysere og optimalisere forholdene i eksisterende reaktorer, designe nye reaktorer og for oppskalering.

Vitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet er et dr.ing. studie hvor målsettingen er ved eksperimentalstudier å utvikle og verifisere korrelasjoner for varmetransport over hete-/kjøleflater i en- og flerfasereaktorer og å implementere disse i strømningsmodeller basert på Computational Fluid Dynamics (CFD). Aktiviteten vil rette seg mot forholdene i omrørte reaktorer. Det skal også utvikles korrelasjoner til bruk i enklere reaktormodeller. CFD-modellene vil benyttes for å analysere og optimalisere forholdene i eksisterende reaktorer, designe nye reaktorer og for oppskalering.

Tittel

Heat Transfer and Fluid Flow in Polymer Reactors

Sammendrag

This project is a dr.ing. study. The goal is to develop and verify correlations for heat transfer on heating - and cooling surfaces in one- and multiphase reactors by experimental studies and to implement these models in Computational Fluid Dynamics (CFD). This activity will concentrate on stirred tank reactors. Also correlations useful for simplified reactor models will be developed. The CFD models will be used for analysing and optimising of existing reactors, design of new reactors and for scaling up of reactors.

Vitenskapelig sammendrag

This project is a dr.ing. study. The goal is to develop and verify correlations for heat transfer on heating - and cooling surfaces in one- and multiphase reactors by experimental studies and to implement these models in Computational Fluid Dynamics (CFD). This activity will concentrate on stirred tank reactors. Also correlations useful for simplified reactor models will be developed. The CFD models will be used for analysing and optimising of existing reactors, design of new reactors and for scaling up of reactors.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Morten Christian Melaaen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Rune Engeskaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Hallvard Svendsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 3 av 3