Cristin-prosjekt-ID: 414456
Sist endret: 29. oktober 2013 11:01

Cristin-prosjekt-ID: 414456
Sist endret: 29. oktober 2013 11:01
Prosjekt

Utvikling av uni- og biaxialtestere

prosjektleder

Gisle Gotfred Enstad
ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Maskinfag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 1989 Slutt: 31. desember 2001

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling av uni- og biaxialtestere

Sammendrag

For å kunne utforme siloer eller annet prosessutstyr, må pulverets flytegenskaper måles. Mangel på gode beskrivelser av pulveres flytegenskaper er årsaken til mange spesielle problemer forbundet med strømning både i siloer og andre prosessenheter. Både for å studere flytegenskapene til pulvere, og for å kunne måle mer nøyaktig enn hva som har vært mulig til nå, blir det i dette prosjektet utviklet en uniaxialtester, hvor en pulverprøve deformeres i bare en retning, og en biaxialtester, hvor det deformeres i to.

Vitenskapelig sammendrag

For å kunne utforme siloer eller annet prosessutstyr, må pulverets flytegenskaper måles. Mangel på gode beskrivelser av pulveres flytegenskaper er årsaken til mange spesielle problemer forbundet med strømning både i siloer og andre prosessenheter. Både for å studere flytegenskapene til pulvere, og for å kunne måle mer nøyaktig enn hva som har vært mulig til nå, blir det i dette prosjektet utviklet en uniaxialtester, hvor en pulverprøve deformeres i bare en retning, og en biaxialtester, hvor det deformeres i to.

Tittel

Development of Uni and Biaxialtesters

Sammendrag

In order to design silos or other process equipment, the flow properties of powders have to be measured. Lack of proper descriptions of the flow properties of powders is the reason for many special problems associated with flow both in silos and other equipment. Both in order to study flow properties of powders, and in order to measure more exactly than what has been possible until now, both a uniaxialtester, which can deform powder samples in only one direction, and a biaxialtester, which can deform in two directions, are being developed.

Vitenskapelig sammendrag

In order to design silos or other process equipment, the flow properties of powders have to be measured. Lack of proper descriptions of the flow properties of powders is the reason for many special problems associated with flow both in silos and other equipment. Both in order to study flow properties of powders, and in order to measure more exactly than what has been possible until now, both a uniaxialtester, which can deform powder samples in only one direction, and a biaxialtester, which can deform in two directions, are being developed.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gisle Gotfred Enstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Kai Sjølyst

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Espen Semb

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Anne Margrethe Mosland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Andreas Pätzöld

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 5