Cristin-prosjekt-ID: 414457
Sist endret: 29. oktober 2013 11:03

Cristin-prosjekt-ID: 414457
Sist endret: 29. oktober 2013 11:03
Prosjekt

Lasermålinger av partikkelstørrelse, -hastighet og -turbulens i strømningssystemer.

prosjektleder

Britt Margrethe Emilie Moldestad
ved Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teknologi

Emneord

Transport • Measurement

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2000 Slutt: 31. desember 2002

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lasermålinger av partikkelstørrelse, -hastighet og -turbulens i strømningssystemer.

Sammendrag

Laser Doppler Anemometry (LDA) og Particle Dynamics Analyzer (PDA) er optiske måleteknikker til å måle størrelse, hastighet og turbulens på sfæriske partikler på samme tid. Partiklene kan være bobler, dråper eller faste partikler. Forskjellige strømningssystemer er karakterisert ved å bruke de eksperimentelle måleteknikkene. Strømningen ut av vann-dyser ved forskjellige trykk har blitt detaljert studert. Lokale hastigheter, turbulens og partikkeldiameter i et vertikalt pneumatisk transport system er også studert ved forskjellige strømningsforhold

Vitenskapelig sammendrag

Laser Doppler Anemometry (LDA) og Particle Dynamics Analyzer (PDA) er optiske måleteknikker til å måle størrelse, hastighet og turbulens på sfæriske partikler på samme tid. Partiklene kan være bobler, dråper eller faste partikler. Forskjellige strømningssystemer er karakterisert ved å bruke de eksperimentelle måleteknikkene. Strømningen ut av vann-dyser ved forskjellige trykk har blitt detaljert studert. Lokale hastigheter, turbulens og partikkeldiameter i et vertikalt pneumatisk transport system er også studert ved forskjellige strømningsforhold

Tittel

Laser measurements of particle size, -velocity and turbulence in flow systems.

Sammendrag

Laser Doppler Anemometry (LDA) and Particle Dynamics Analyzer (PDA) are optical techniques to measure the size, velocity and turbulence of spherical particles simultaneously. The particles may be bubbles, droplets or solid particles. Different flow systems have been characterized using the experimental measurement techniques. Water-nozzles at different pressures have been extensively studied. The local velocity, turbulence and solid particle diameter of a vertical pneumatic transport system at different flow conditions are measured as well.

Vitenskapelig sammendrag

Laser Doppler Anemometry (LDA) and Particle Dynamics Analyzer (PDA) are optical techniques to measure the size, velocity and turbulence of spherical particles simultaneously. The particles may be bubbles, droplets or solid particles. Different flow systems have been characterized using the experimental measurement techniques. Water-nozzles at different pressures have been extensively studied. The local velocity, turbulence and solid particle diameter of a vertical pneumatic transport system at different flow conditions are measured as well.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Britt Margrethe Emilie Moldestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge

Vidar Mathiesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 2 av 2