Cristin-prosjekt-ID: 414459
Sist endret: 29. oktober 2013 11:06

Cristin-prosjekt-ID: 414459
Sist endret: 29. oktober 2013 11:06
Prosjekt

Forberedelse av bok/kurs i pulverteknologi

prosjektleder

Saba Mylvaganam
ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Materialteknologi

Emneord

Teknologi • Karakterisering

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 1994 Slutt: 31. desember 2001

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forberedelse av bok/kurs i pulverteknologi

Sammendrag

Valg, design og drift av utstyr og systemer for håndtering eller prosessering av partikulære materialer er avhengig av en innsikt i de forholdene mellom målbare fysikalske karakteristika til pulvere og deres oppførsel i forskjellige situasjoner. Denne boken, på norsk, vil gi en oversikt over de forskjellige karakteriseringsmetodene som er i bruk i dag, og relevansen av de målte karakteristika i valg, design og drift av utstyr og systemer brukt i pulverhåndtering og -prosessering

Vitenskapelig sammendrag

Valg, design og drift av utstyr og systemer for håndtering eller prosessering av partikulære materialer er avhengig av en innsikt i de forholdene mellom målbare fysikalske karakteristika til pulvere og deres oppførsel i forskjellige situasjoner. Denne boken, på norsk, vil gi en oversikt over de forskjellige karakteriseringsmetodene som er i bruk i dag, og relevansen av de målte karakteristika i valg, design og drift av utstyr og systemer brukt i pulverhåndtering og -prosessering

Tittel

Preparation of Book/Courses in Powder Technology

Sammendrag

The selection, design and operation of systems for the handling and processing of particulate materials require a special insight into the relationships between their measurable physical characteristics and their behaviour in various different situations. This book, in Norwegian, will review methods of characterization and then demonstrate the relevance of these characteristics to the selection, design and operation of equipment and systems used in powder handling and processing.

Vitenskapelig sammendrag

The selection, design and operation of systems for the handling and processing of particulate materials require a special insight into the relationships between their measurable physical characteristics and their behaviour in various different situations. This book, in Norwegian, will review methods of characterization and then demonstrate the relevance of these characteristics to the selection, design and operation of equipment and systems used in powder handling and processing.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Saba Mylvaganam

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Morten Christian Melaaen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Sunil de Silva

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Gisle Gotfred Enstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Sivert Ose

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 5