Cristin-prosjekt-ID: 414478
Sist endret: 31. oktober 2013, 13:44

Cristin-prosjekt-ID: 414478
Sist endret: 31. oktober 2013, 13:44
Prosjekt

Idrett og politikk - kampsport eller lagspill

prosjektleder

Per Mangset
ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori • Sosiologi

Emneord

Samfunn • Idrett

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 1998 Slutt: 31. desember 2001

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Idrett og politikk - kampsport eller lagspill

Sammendrag

Prosjektet undersøker forholdet mellom idretten og det offentlige – med vekt på graden av integrasjon versus autonomi. Prosjektet er delt i to delprosjekter – et om idrettspolitikk på det nasjonale planet, et annet om idrettspolitikk lokalt. Det første gjennomføres primært som et doktorgradsprosjekt ved Telemarksforsking-Bø – av Nils Asle Bergsgard, med Per Mangset som veileder og prosjektleder. Det lokale prosjektet gjennomføres primært av Rogalandsforsking, med seniorforsker Hilmar Rommetvedt som delprosjekt-leder. Prosjektleder/Per Mangset gjennomfører også et lite komparativt delprosjekt om statlig idrettspolitikk i ulike land – og om idrettspolitikk versus kulturpolitikk.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet undersøker forholdet mellom idretten og det offentlige – med vekt på graden av integrasjon versus autonomi. Prosjektet er delt i to delprosjekter – et om idrettspolitikk på det nasjonale planet, et annet om idrettspolitikk lokalt. Det første gjennomføres primært som et doktorgradsprosjekt ved Telemarksforsking-Bø – av Nils Asle Bergsgard, med Per Mangset som veileder og prosjektleder. Det lokale prosjektet gjennomføres primært av Rogalandsforsking, med seniorforsker Hilmar Rommetvedt som delprosjekt-leder. Prosjektleder/Per Mangset gjennomfører også et lite komparativt delprosjekt om statlig idrettspolitikk i ulike land – og om idrettspolitikk versus kulturpolitikk.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Mangset

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Nils Asle Bergsgard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Hilmar Rommetvedt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Christin Berg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Gottfried Heinzerling

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 5