Cristin-prosjekt-ID: 414506
Sist endret: 31. oktober 2013 14:11

Cristin-prosjekt-ID: 414506
Sist endret: 31. oktober 2013 14:11
Prosjekt

Den norske kirke og arbeiderbevegelsen ca. 1850-1940

prosjektleder

Nils Ivar Agøy
ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Moderne historie (etter 1800)

Emneord

Kirke • Arbeid • Religion

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2001 Slutt: 31. desember 2005

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Den norske kirke og arbeiderbevegelsen ca. 1850-1940

Sammendrag

Prosjektet tar sikte på å undersøke forholdet mellom den norske arbeiderbevegelsen og Den norske kirke i tida ca. 1850-1940. Hovedvekten vil bli lagt på 1910-tallet og på DNAs 'revolusjonære periode' fra 1918 til 1933, men prosjektet vil også behandle tiden før og etter. Forholdet vil bli undersøkt ut fra begge siders kilder og premisser, og vil bl.a. ta sikte på å avdekke hvordan de gjensidig påvirket hverandre.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet tar sikte på å undersøke forholdet mellom den norske arbeiderbevegelsen og Den norske kirke i tida ca. 1850-1940. Hovedvekten vil bli lagt på 1910-tallet og på DNAs 'revolusjonære periode' fra 1918 til 1933, men prosjektet vil også behandle tiden før og etter. Forholdet vil bli undersøkt ut fra begge siders kilder og premisser, og vil bl.a. ta sikte på å avdekke hvordan de gjensidig påvirket hverandre.

Tittel

The Church of Norway and the Norwegian Labour Movement c. 1850 to c. 1940

Sammendrag

The project investigates the relationship between the Norwegian Labour Movement (comprising both the political parties and the trade union movement) and the Church of Norway between c. 1900 and 1940. The Norwegian Labour Party and the smaller Norwegian Communist Party were both, rightly or wrongly, regarded as proponents of Atheism and actively opposed to Christianity and the Church in the 1920s. The relationship will be studied on the basis of sources drawn from both sides, and the project aims todiscover how they mutually influenced each other.

Vitenskapelig sammendrag

The project investigates the relationship between the Norwegian Labour Movement (comprising both the political parties and the trade union movement) and the Church of Norway between c. 1900 and 1940. The Norwegian Labour Party and the smaller Norwegian Communist Party were both, rightly or wrongly, regarded as proponents of Atheism and actively opposed to Christianity and the Church in the 1920s. The relationship will be studied on the basis of sources drawn from both sides, and the project aims todiscover how they mutually influenced each other.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Nils Ivar Agøy

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 1 av 1