Cristin-prosjekt-ID: 414519
Sist endret: 31. oktober 2013 14:37

Cristin-prosjekt-ID: 414519
Sist endret: 31. oktober 2013 14:37
Prosjekt

Modellering av flerfase rørstrømning

prosjektleder

Morten Christian Melaaen
ved Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Mekaniske og strømningstekniske fag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 2001 Slutt: 30. juni 2005

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Modellering av flerfase rørstrømning

Sammendrag

Innen produksjon av olje/gass er det en rask økende mengde vann som produseres. Dette skyldes at store oljefelt er i ferd med å tømmes for olje og en får vanngjennombrudd, samt at mindre marginale felt inneholder tynne oljesoner hvor vann innkones mot de horisontale brønnene tidlig i produksjonsfasen. Denne økende vannproduksjonen gjør både transport og prosessering av olje/gass/vann blandingen mer kompleks, hvorpå interaksjonen mellom olje og vann er av stor betydning. Forskningen er rettet mot flerfase strømning av olje/vann i rør. Det er gjennom de siste 5 årene foretatt omfattende eksperimentelt- og modelleringsarbeid innen flerfase rørstrømning ved Norsk hydro Forskningssenter, Tel-Tek og HiT. Med basis i tidligere arbeid ønskes det nå å videreutvikle matematiske modeller som løser de aktuelle strømningsfenomenene i to og tre dimensjoner. Disse modellene vil også inkludere bruk av CFD (Computational Fluid Dynamics) verktøy.

Vitenskapelig sammendrag

Innen produksjon av olje/gass er det en rask økende mengde vann som produseres. Dette skyldes at store oljefelt er i ferd med å tømmes for olje og en får vanngjennombrudd, samt at mindre marginale felt inneholder tynne oljesoner hvor vann innkones mot de horisontale brønnene tidlig i produksjonsfasen. Denne økende vannproduksjonen gjør både transport og prosessering av olje/gass/vann blandingen mer kompleks, hvorpå interaksjonen mellom olje og vann er av stor betydning. Forskningen er rettet mot flerfase strømning av olje/vann i rør. Det er gjennom de siste 5 årene foretatt omfattende eksperimentelt- og modelleringsarbeid innen flerfase rørstrømning ved Norsk hydro Forskningssenter, Tel-Tek og HiT. Med basis i tidligere arbeid ønskes det nå å videreutvikle matematiske modeller som løser de aktuelle strømningsfenomenene i to og tre dimensjoner. Disse modellene vil også inkludere bruk av CFD (Computational Fluid Dynamics) verktøy.

Tittel

Modelling of multiphase tube flow

prosjektdeltakere

prosjektleder

Morten Christian Melaaen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge

Jon-Are Julshamn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 2 av 2