Cristin-prosjekt-ID: 414534
Sist endret: 31. oktober 2013 14:48
Cristin-prosjekt-ID: 414534
Sist endret: 31. oktober 2013 14:48
Prosjekt

Fag og frivillighet i psykiatrien

prosjektleder

Ragnfrid Eline Kogstad
ved Institutt for natur, helse og miljø ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for natur, helse og miljø ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Vitenskapsdisiplin • Psykiatri, barnepsykiatri

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2001 Slutt: 31. desember 2005

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fag og frivillighet i psykiatrien

Sammendrag

Gjennom prosjektet skal en komme fram til en klarere definisjon av det genuint profesjonelle i forhold til hva frivillig innsats, selvhjelpsorganisasjoner og andre kan bidra med innen psykisk helsevern - med utgangspunkt i hvordan brukerne opplever hjelpen. Handler profesjonalitet vs. frivillighet om høye terskler/ tilgjengelighet, om hvor alvorlige problem en kan møte og løse, om grad av innvolvering --? Medlemmene i Mental Helse Norge har fått tilsendt spørreskjema der det handler om å fylle ut en kvantitativ del, samt skrive historier om positive og negative erfaringer med ulike deler av hjelpeapparatet

Vitenskapelig sammendrag

Gjennom prosjektet skal en komme fram til en klarere definisjon av det genuint profesjonelle i forhold til hva frivillig innsats, selvhjelpsorganisasjoner og andre kan bidra med innen psykisk helsevern - med utgangspunkt i hvordan brukerne opplever hjelpen. Handler profesjonalitet vs. frivillighet om høye terskler/ tilgjengelighet, om hvor alvorlige problem en kan møte og løse, om grad av innvolvering --? Medlemmene i Mental Helse Norge har fått tilsendt spørreskjema der det handler om å fylle ut en kvantitativ del, samt skrive historier om positive og negative erfaringer med ulike deler av hjelpeapparatet

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ragnfrid Eline Kogstad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for natur, helse og miljø ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 1 av 1