Cristin-prosjekt-ID: 414574
Sist endret: 18. november 2013 15:12

Cristin-prosjekt-ID: 414574
Sist endret: 18. november 2013 15:12
Prosjekt

Kosovo Cadastral Support Program

prosjektleder

Jostein Sageie
ved Institutt for økonomi og IT ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for økonomi og IT ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Kart og oppmåling

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2000 Slutt: 30. november 2003

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kosovo Cadastral Support Program

Sammendrag

Etablering av eiendomsforvaltnings system (cadastre) i Kosovo. Prosjektets ambisjon er å etablere et komplett register med eierinformasjon, digitale kartdata og økonomiske heftelser. Oppdatering av lovverk, opplæring i bruk av edb-teknologi og beskrivelse av tekniske så vel som juridiske prosedyrer for etblering og drifting av systemet inngår som sentrale aktiviteter

Vitenskapelig sammendrag

Etablering av eiendomsforvaltnings system (cadastre) i Kosovo. Prosjektets ambisjon er å etablere et komplett register med eierinformasjon, digitale kartdata og økonomiske heftelser. Oppdatering av lovverk, opplæring i bruk av edb-teknologi og beskrivelse av tekniske så vel som juridiske prosedyrer for etblering og drifting av systemet inngår som sentrale aktiviteter

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jostein Sageie

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for økonomi og IT ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 1 av 1