Cristin-prosjekt-ID: 414577
Sist endret: 18. november 2013 15:14

Cristin-prosjekt-ID: 414577
Sist endret: 18. november 2013 15:14
Prosjekt

Idrettsanleggs inklusjons- og eksklusjonsmekanismer

prosjektleder

Jan Ove Tangen
ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emneord

Idrettssosiologi • Sosiologi • Sport • Systemteori

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 1998 Slutt: 31. desember 2001

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Idrettsanleggs inklusjons- og eksklusjonsmekanismer

Sammendrag

Analysen tar utgangspunkt i antakelsen om at ethvert idrettsanlegg er produsert av og for idrettssystemet, men gis utforming, lokalisering og finansiering gjennom den strukturelle kobling idrettssystemet har til delsystemer i dets omverden. Bruken av idrettsanlegg må forstås som et dynamisk forhold mellom sider ved idrettsanlegget på den ene siden, og forhold ved individer på den andre siden under betingelser som er skapt av og i det moderne samfunn.Basert på sosiologisk systemteori analyseres fire former for idrettsanlegg utifra deres inklusjons- og eksklusjonsmekanismer. Disse mekanismene relateres i sin tur til individers tilslutnings- eller avvisningsadferd, slik denne er et resultat av ferdigheter, erfaringer og opplevelser innen idretten, silt gjennom sosiokulturelle filtre som kjønn, generasjon, geografi, funksjonshemming, etnisitet osv.Dataene er samlet inn gjennom dokumentanalyse, observasjon og befaring av anlegg, tekstanalyse, dybdehermeneutikk og opplevelsesanalyse, kvalitative intervju og kvantitative spørreskjema.

Vitenskapelig sammendrag

Analysen tar utgangspunkt i antakelsen om at ethvert idrettsanlegg er produsert av og for idrettssystemet, men gis utforming, lokalisering og finansiering gjennom den strukturelle kobling idrettssystemet har til delsystemer i dets omverden. Bruken av idrettsanlegg må forstås som et dynamisk forhold mellom sider ved idrettsanlegget på den ene siden, og forhold ved individer på den andre siden under betingelser som er skapt av og i det moderne samfunn.Basert på sosiologisk systemteori analyseres fire former for idrettsanlegg utifra deres inklusjons- og eksklusjonsmekanismer. Disse mekanismene relateres i sin tur til individers tilslutnings- eller avvisningsadferd, slik denne er et resultat av ferdigheter, erfaringer og opplevelser innen idretten, silt gjennom sosiokulturelle filtre som kjønn, generasjon, geografi, funksjonshemming, etnisitet osv.Dataene er samlet inn gjennom dokumentanalyse, observasjon og befaring av anlegg, tekstanalyse, dybdehermeneutikk og opplevelsesanalyse, kvalitative intervju og kvantitative spørreskjema.

Tittel

The Mechanisms of Inclusion and Exclusion of Sport Facilities.

Sammendrag

Sport facilities are produced by and for the sport system, but the final appearances and shape is a result of the interaction between the sport ssytem and other sub systems in society. The actual use of sport facilitites has to be seen as an outcome ofprocesess bort on the side of the sport facility and of the individual under the conditions of the modern society From the sociological system theory of N. Luhmann, four kinds of sport facilities are studied. One tries to reveal the inclusion and exclusion mechanism of each type of the sport facilities. The data will be gathered partly though analysis of documents, partly through participating observations, content analysis og magazines, qualitative interviews and questionnaires.

Vitenskapelig sammendrag

Sport facilities are produced by and for the sport system, but the final appearances and shape is a result of the interaction between the sport ssytem and other sub systems in society. The actual use of sport facilitites has to be seen as an outcome ofprocesess bort on the side of the sport facility and of the individual under the conditions of the modern society From the sociological system theory of N. Luhmann, four kinds of sport facilities are studied. One tries to reveal the inclusion and exclusion mechanism of each type of the sport facilities. The data will be gathered partly though analysis of documents, partly through participating observations, content analysis og magazines, qualitative interviews and questionnaires.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Ove Tangen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 1 av 1